Sídliště Řečkovice


  území

  Brno-Řečkovice


  vznik

  výstavba započata v roce 1970


  stavební vývoj

  Mezi obvodovou komunikací Hradecká a ulicemi Žitná a Měříčkova se nachází sídliště Řečkovice. Bylo vystavěno v letech 1970–1977 podle projektu Pavla Krchňáka a úzce souvisí se vznikem chemické společnosti Lachema. Urbanistická koncepce zahrnovala kapacitu 2 520 bytů pro 8 000 obyvatel a podle Sčítání lidu 2001 ve stejném počtu bytů žilo v roce 2001 přesně 5 613 obyvatel.

  Sídliště Řečkovice můžeme rozdělit do dvou částí, první se nachází v blízkosti ulice Družstevní, druhá část podél ulice Hradecká. Obě sídliště vyplnily proluky ve stávající staré zástavbě, přičemž nedošlo k výraznějším asanacím původních budov.

  Jižní okraj sídliště je tvořen skupinou šesti dvanáctipodlažních věžových domů, které formují typický obraz Řečkovic a potažmo i panorama celého Brna, mezi nimi je umístěna menší skupina čtyřpodlažních panelových domů. Severně od ulice Podhájí dostává sídliště zcela jiný charakter v podobě dlouhých rovnoběžných ulic Novoměstská, Boskovická, Letovická a Kunštátská orientovaných severojižním směrem podél hlavní komunikace. Podél rodinné zástavby v severní části Měříčkovy ulice je umístěn shluk osmi čtyřpodlažních domů, které tak tvoří nenásilný a pozvolný přechod výškového měřítka budov mezi původní a panelovou zástavbou. Nejsevernější část sídliště kolem Horáckého náměstí tvoří poměrně nesourodý mix deseti dvanáctipodlažních panelových domů spojených do dvojic schodištěm a výtahovou šachtou a skupinou čtyřpodlažních domů ve východní části Horáckého náměstí.

  Celkově tvoří sídliště Řečkovice podél Hradecké komunikace spolu s občanskou vybaveností kompaktní celek. Velkou výhodou sídliště Řečkovice je velmi dobrá a rychlá dostupnost do centra Brna při zachování kvalitního a klidného bydlení. Dopravní spojení zajišťuje autobusová a tramvajová doprava. Kvalitní řešení parkové úpravy, které se už zpravidla později neobjevovalo na většině brněnských sídlišť, se nachází zejména kolem základní školy na Horáckém náměstí.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017