Internetová encyklopedie dějin Brna

Sídliště Řečkovice

Sídliště Řečkovice


 • území

  Brno-Řečkovice


 • vznik

  výstavba započata v roce 1970


 • stavební vývoj

  Mezi obvodovou komunikací Hradecká a ulicemi Žitná a Měříčkova se nachází sídliště Řečkovice. Bylo vystavěno v letech 1970–1977 podle projektu Pavla Krchňáka a úzce souvisí se vznikem chemické společnosti Lachema. Urbanistická koncepce zahrnovala kapacitu 2 520 bytů pro 8 000 obyvatel a podle Sčítání lidu 2001 ve stejném počtu bytů žilo v roce 2001 přesně 5 613 obyvatel.

  Sídliště Řečkovice můžeme rozdělit do dvou částí, první se nachází v blízkosti ulice Družstevní, druhá část podél ulice Hradecká. Obě sídliště vyplnily proluky ve stávající staré zástavbě, přičemž nedošlo k výraznějším asanacím původních budov.

  Jižní okraj sídliště je tvořen skupinou šesti dvanáctipodlažních věžových domů, které formují typický obraz Řečkovic a potažmo i panorama celého Brna, mezi nimi je umístěna menší skupina čtyřpodlažních panelových domů. Severně od ulice Podhájí dostává sídliště zcela jiný charakter v podobě dlouhých rovnoběžných ulic Novoměstská, Boskovická, Letovická a Kunštátská orientovaných severojižním směrem podél hlavní komunikace. Podél rodinné zástavby v severní části Měříčkovy ulice je umístěn shluk osmi čtyřpodlažních domů, které tak tvoří nenásilný a pozvolný přechod výškového měřítka budov mezi původní a panelovou zástavbou. Nejsevernější část sídliště kolem Horáckého náměstí tvoří poměrně nesourodý mix deseti dvanáctipodlažních panelových domů spojených do dvojic schodištěm a výtahovou šachtou a skupinou čtyřpodlažních domů ve východní části Horáckého náměstí.

  Celkově tvoří sídliště Řečkovice podél Hradecké komunikace spolu s občanskou vybaveností kompaktní celek. Velkou výhodou sídliště Řečkovice je velmi dobrá a rychlá dostupnost do centra Brna při zachování kvalitního a klidného bydlení. Dopravní spojení zajišťuje autobusová a tramvajová doprava. Kvalitní řešení parkové úpravy, které se už zpravidla později neobjevovalo na většině brněnských sídlišť, se nachází zejména kolem základní školy na Horáckém náměstí.


 • prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce
  "Brněnská sídliště"


 • městská část

  Brno-Řečkovice a Mokrá Hora


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017