Internetová encyklopedie dějin Brna

Erbenova 1/312, Nájemný dům F. Pawlu "Belvedere"

Nájemný dům F. Pawlu "Belvedere"


 • historický název

  Nájemný dům F. Pawlu "Belvedere"

 • ulice

  Erbenova 1/312


 • území

  Brno-Černá Pole


 • stavební vývoj

  Urbanistické řešení nejbližšího okolí objektu, postaveného v exponované nárožní poloze v roce 1913, vycházelo z regulačních podkladů městského stavebního úřadu. Ten pro tuto část Černých Polí rozpracoval výsledky ze soutěže na celkový regulační plán Brna z let 1901–1902, v níž zvítězil Vídeňan Eugen Fassbender (1854–1923).
  Rozlehlý, hmotově velmi členitý dům, projektovaný v malebných křivkách, je příznačný "barokizující" období v tvorbě autora - Františka Pawlu.
  Základní kompoziční skladba vychází z kontrastu mezi vertikálou čelního čtyřosého průčelí s bočními nárožními věžicemi a horizontálami subtilního kovového balkonového zábradlí. Charakter dekorativních prvků se pohybuje mezi organickou (maskarony, půdní okno) a geometrizující secesní polohou (kovová zábradlí). Zvláště mansardová střecha připomíná charakter zástavby některých obytných čtvrtí v Paříži.
  Jméno domu navíc evokuje nejen dřívější název oblíbeného vyhlídkové návrší nad lužáneckým parkem, ale také stejnojmenný hostinec, který tady fungoval od počátku 90. let 19. století a který měla teď nahradit luxusnější restaurace s letní terasou v přízemí.
  Adaptaci interiérů navrhla na konci 80. let 20. století Dagmar Glosová.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nájemný dům F. Pawlu "Belvedere"
  Drobného 48/312 Nájemný dům F. Pawlu "Belvedere"
  Erbenova 1a/2022


 • městská část

  Brno-sever


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 20. 01. 2012