obytný dům s obchody


  historický název

  Nájemný dům B. Škardy


  ulice

  Dvořákova 10/646


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Na rozlehlém asanačním území, které vzniklo na místě zbořených jezuitských kasáren, vyrůstaly v posledním předválečném desetiletí jak úřední, tak i obytné styvby.
  Staveniště v tehdejší Wieserově ulici si koupil také majitel největší brněnské sklenářské firmy Benedikt Škarda (1840–1912) s manželkou Julií (1842–1908) a v letech 1908–1909? na něm nechal postavit nájemný dům. Projekt svěřil svému příteli Dušanu S. Jurkovičovi, který navrhl výrazně vertikálně orientovaný objekt, ovlivněný možná gotickými hanzovními domy, nebo i secesní architekturou Josepha Marii Olbricha.
  Dům upoutá nezvyklým horizontálním členěním průčelí - nad soklovou zónou a třípodlažním bel-étage spočívá nad průběžným zvlněným balkonem ještě horní a hierarchicky nejvyšší zóna.
  Plocha průčelí je v hrubě strukturované omítce členěna linkami, mozaikovými pásky a "čtverečkovými" okny. Dominantním prvkem je zvlněná balkonová poprseň z barevných skel. Přízemí bylo obloženo černými kamennými deskami připevněnými přizanými hřeby. Vnitřní vstupní dveře a zejména okna na schodišti s vitrážemi jsou účinnou reklamou stavebníkovy firmy.
  Škardův dům představuje jeden z nejosobitějších a nejkultivovanějších příkladů modernistické fáze přestavby historického jádra Brna.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Dušan Samuel (Samo) Jurkovič
  autor projektu Benedikt Škarda
  majitel domu, Škardova firma provedla výzdobu domu Julie (Juliana) Škardová
  majitelka domu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 10. 06. 2021