Internetová encyklopedie dějin Brna

Dvořákova 10/646, obytný dům s obchody

obytný dům s obchody


 • historický název

  Nájemný dům B. Škardy

 • ulice

  Dvořákova 10/646


 • území

  Brno-město


 • stavební vývoj

  Na rozlehlém asanačním území, které vzniklo na místě zbořených jezuitských kasáren, vyrůstaly v posledním předválečném desetiletí jak úřední, tak i obytné styvby.
  Staveniště v tehdejší Wieserově ulici si koupil také majitel největší brněnské sklenářské firmy Benedikt Škarda (1840–1912) s manželkou Julií (1842–1908) a v letech 1908–1909(?) na něm nechal postavit nájemný dům. Projekt svěřil svému příteli Dušanu S. Jurkovičovi, který navrhl výrazně vertikálně orientovaný objekt, ovlivněný možná gotickými hanzovními domy, nebo i secesní architekturou Josepha Marii Olbricha.
  Dům upoutá nezvyklým horizontálním členěním průčelí - nad soklovou zónou a třípodlažním bel-étage spočívá nad průběžným zvlněným balkonem ještě horní a hierarchicky nejvyšší zóna.
  Plocha průčelí je v hrubě strukturované omítce členěna linkami, mozaikovými pásky a "čtverečkovými" okny. Dominantním prvkem je zvlněná balkonová poprseň z barevných skel. Přízemí bylo obloženo černými kamennými deskami připevněnými přizanými hřeby. Vnitřní vstupní dveře a zejména okna na schodišti s vitrážemi jsou účinnou reklamou stavebníkovy firmy.
  Škardův dům představuje jeden z nejosobitějších a nejkultivovanějších příkladů modernistické fáze přestavby historického jádra Brna.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Dušan Samuel (Samo) Jurkovič
  autor projektu Benedikt Škarda
  majitel domu, Škardova firma provedla výzdobu domu Julie (Juliana) Škardová
  majitelka domu


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012