Krajský soud v Brně


  historický název

  Justiční palác


  ulice

  Rooseveltova 16/648


  charakteristika

  Budova Justičního paláce, postavená na parcelách zbořených objektů bývalé jezuitské koleje (poté kasáren) patří mezi brněnské monumentální stavby. Má propojení svým zadním křídlem do ulice Mozartovy a vytváří dominantu ulice Rooseveltovy.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Od roku 1908, kdy byl Justiční palác dostavěn, v něm sídlil "C. k. Moravskoslezský vrchní zemský soud (K. k. mähr.-schles. Oberlandesgericht)" a "C. k. Zemský soud pro Moravu a Slezsko", zabývající se však výhradně civilními záležitostmi, k nim přibyl také "C. k. Brněnský zemský soud v obchodních záležitostech (K. k. Brünner Landesgericht in Handelssachen)" a "C. k. Moravskoslezské vrchní státní zastupitelství (C. k. mähr.-schles. Oberstaatsanwaltschaft).
  Účtárna a likvidatura ke všem třem institucím sídlila v zadním křídle budovy a měla vstup z Mozartovy ulice 2.
  V roce 1919 tu byl umístěn i "Nejvyšší soud ČSR", jehož část se na začátku 30. let přemístila do paláce Morava na Malinovského náměstí 4, a sídlila tam až do roku 1948.


  poznámka

  Stavba byla realizována podle návrhu zasloužilého vídeňského architekta Alexandra Wielemannse von Monteforte (1843–1911).


  stavební vývoj

  Původně měla novostavba stát mezi dnešní třídou Kpt. Jaroše a náměstím 28. října. Po zboření jezuitských kasáren v letech 1903–1904 se však přímo v centru města (navíc při okružní třídě) uvolnila tak velká plocha, že proponovaná budova byla přesunuta sem.
  Na nově vzniklém trojúhelníkovém náměstí pak stavitelé Franz Pawlu a Josef Nebehosteny v letech 1906–1909 realizovali projekt vídeňského architekta Alexandera Wielemannse von Monteforte (1843–1911), který se už od 70. let 19. století specializoval na justiční paláce (např. Vídeň, Olomouc, Salcburk).
  Rozložité hlavní průčelí autor rozčlenil rizality do sedmi částí (3+1+5+3+5+1+3). Soklová zóna zaujala tři nejnižší podlaží a bel-étage zbývající dvě. Osový polygonální rizalit s vysokým trojdílným portálem vrcholí motivem palladiánské lodžie, na sloupech před průčelím se objevuje Wielemannsův oblíbený motiv lvů se štíty. Oválnému zádveří dominuje dvojice sochařských alegorií práva.
  Vstupní část je koncipována jako vítězný oblouk s dvojicemi sloupů, vlysem a exdrou. Racionální dispoziční řešení ve středním traktu ovládá mohutný prostor schodišťové haly s kazetovým stropem a pětiramenným schodištěm, rozdělujícím budovu na dvě nádvoří.  stavby

  Offermannův dům
  Bašty 8/416
  původní sídlo všech tří justičních institucí (do roku 1908)
  Dům odborových služeb
  Malinovského náměstí 4/603
  část soudu z Rooseveltovy ulice se přemístila do budovy na Malinovského 4 začátkem 30. let


  městská část

  významné osoby

  události

  20. 7. 2016
  Vynesení rozsudku nad Kevinem Dahlgrenem 16. 11. 1945
  Návštěva novinářů v kobkách justičního paláce 5. 11. 1919
  Zahájení činnosti Nejvyššího soudu ČSR v Brně
  místo působení Nejvyššího soudu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 08. 08. 2021