obytný dům


  historický název

  Nájemný dům F. Schmeera


  ulice

  Smetanova 53/765


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Čtyřpatrový nájemný dům (2+1+2) z roku 1905 lze s největší pravděpodobností připsat architektu Vladimíru Fischerovi, který pro stavitele Fritze Schmeera často projektoval.
  Ze staticky utvářené plochy průčelí vystupuje dominantní prvek - osový arkýř, dynamizovaný detailem štukové výzdoby. V jeho horní části je dvojice maskaronů, snad alegorií větrů, meziokenní plochu vyplňuje velké reliéfní pole s hlavou Medúzy a klubky svíjejících se hadů. Zajímavá je také část fasády nad arkýřem. Zvláště její kovové prvky nad původně prosklenou markýzou se zcela vymykají převládající dekoraci zbylé plochy fasády.
  (Stavitel Fritz Schmeer /1875-1941/ patří vedle Františka Pawlu a Františka A. Dvořáka k nejplodnějším stavitelům přelomu století v Brně. Také on se specializoval na problematiku hromadného bydlení, tedy na nájemné domy.)


  prameny, literatura

  městská část

  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 24. 08. 2012