Internetová encyklopedie dějin Brna

Černopolní, Zemědělská 1/1665, Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně


 • historický název

  Zemský ústav slepců

 • ulice

  Černopolní
  Zemědělská

 • č. orientační/popisné

  1/1665


 • území

  Brno-Černá Pole


 • stavební vývoj

  O staveništi slepeckého ústavu v exponované poloze Černých Polí rozhodl zemský výbor už v roce 1907.
  Na dispozičním řešení začalo pracovat technické oddělení zemského stavebního úřadu pod vedením Josefa Karáska, který od roku 1885 pracoval u moravského místodržitelství. Na základě jeho řešení byla budova v roce 1909 zadána stavitelům Robertu Krugovi a Leopoldu Kunischovi.
  Teprve v roce 1912 proběhla soutěž na průčelí, v níž zvítězil Theodor Macharáček, který sice dříve působil v Brně, ale na přelomu století se usadil v Düsseldorfu, kde jako stavitel realizoval architektonické návrhy svého bratra Josefa.
  Prováděcí projekt - jako syntézu několika soutěžních návrhů - pak zpracovali zaměstnanci zemského stavebního úřadu, kteří původně navržený jednopatrový objekt zvýšili o dvě podlaží s podkrovím a zvýšeným přízemím. Dominantou celého objektu se stala dlouhá fronta hlavního průčelí (3+11+8+11+3) s monumentálním portikem o osmi osách naddimenzovaných ionských sloupů.
  V letech 1922–1923 byla provedena přístavba dvou křídel pro Vysokou školu zemědělskou, kterou opět projektoval zemský výbor pod vedením vrchního stavitele Jana Utíkala jako repliku předchozí stavby.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-sever


 • objekty

  J. G. Mendel
  pomník: Zemědělská 1/01 oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
  pamětní deska: Zemědělská 1/02 E. Baudyš
  pomník: Zemědělská 1/03 R. Dostál
  pomník: Zemědělská 1/04 Štěpán Soudek
  pamětní deska: Zemědělská 1/06


 • události

  18. 11. 1919
  Slavnostní zahájení přednášek na Vysoké škole zemědělské v Brně


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 02. 09. 2018