Mendelova univerzita v Brně


  historický název

  Zemský ústav slepců  č. orientační/popisné

  1/1665


  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  O staveništi slepeckého ústavu v exponované poloze Černých Polí rozhodl zemský výbor už v roce 1907.
  Na dispozičním řešení začalo pracovat technické oddělení zemského stavebního úřadu pod vedením Josefa Karáska, který od roku 1885 pracoval u moravského místodržitelství. Na základě jeho řešení byla budova v roce 1909 zadána stavitelům Robertu Krugovi a Leopoldu Kunischovi.
  Teprve v roce 1912 proběhla soutěž na průčelí, v níž zvítězil Theodor Macharáček, který sice dříve působil v Brně, ale na přelomu století se usadil v Düsseldorfu, kde jako stavitel realizoval architektonické návrhy svého bratra Josefa.
  Prováděcí projekt - jako syntézu několika soutěžních návrhů - pak zpracovali zaměstnanci zemského stavebního úřadu, kteří původně navržený jednopatrový objekt zvýšili o dvě podlaží s podkrovím a zvýšeným přízemím. Dominantou celého objektu se stala dlouhá fronta hlavního průčelí (3+11+8+11+3) s monumentálním portikem o osmi osách naddimenzovaných ionských sloupů.
  V letech 1922–1923 byla provedena přístavba dvou křídel pro Vysokou školu zemědělskou, kterou opět projektoval zemský výbor pod vedením vrchního stavitele Jana Utíkala jako repliku předchozí stavby.


  prameny, literatura

  městská část

  objekty

  J. G. Mendel
  pomník: Zemědělská 1/01 oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
  pamětní deska: Zemědělská 1/02 E. Baudyš
  pomník: Zemědělská 1/03 R. Dostál
  pomník: Zemědělská 1/04 Štěpán Soudek
  pamětní deska: Zemědělská 1/06
  další objekty (2)...


  události

  27. 5. 2022
  Pivní speciál k 200. výročí narození Gregora Mendela 20. 9. 2021
  Výjezd tramvaje k oslavám 200. výročí narození G. J. Mendela 18. 11. 1919
  Slavnostní zahájení přednášek na Vysoké škole zemědělské v Brně


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 02. 09. 2018