Úrazová nemocnice


  historický název

  Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko


  ulice

  Koliště 43/71


  území

  Brno-Zábrdovice


  stavební vývoj

  V roce 1912 byla vypsána soutěž na řešení průčelí velké úřední novostavby na tehdejším Tereziině kolišti. Byla omezena na autory moravského a slezského původu a zúčastnilo se jí 17 soutěžících.
  První cenu získal Bohumír F. A. Čermák, dále byly uděleny tři stejné ceny bez pořadí, které si odnesli Erich Lilleg z Brna, Armand Weiser z Vídně a Raimund Novotný z Brna, zakoupeny byly i návrhy Františka Koláře z Vídně a Eduarda Göttlichera z Brna, soutěže se zúčastnil také brněnský architekt Robert Farsky.
  I v tomto případě se na stavbě podíleli dva autoři (průčelí a dekorativní úpravy některých interiérů navrhl ještě zcela v duchu 19. století Bohumír F. A. Čermák, dispoziční rozvržení) sice s užitím železobetonové konstrukce, avšak jinak nepříliš invenční - řešil zaměstnanec stavební kanceláře Josefa Jelinka Josef Fiala. Stavbu, dokončenou v roce 1913, prováděl stavitel Josef Müller.
  Monumentální fasáda (3+4+5+4+3) je vertikálně i horizontálně členěna zcela tradičně. Zónování na soklovou část se dvěma podlažími, třípodlažní bel-étage a korunní římsu s podkrovím a atikovou nadstavbou koresponduje se třemi rizality, zvýrazněnými balkony a ve střední části také půlkruhovými okny.
  Dekorativní prvky - pilovité lezény či okenní šambrány, balkonové parapety - vycházejí ze základních geometrických tvarů. Značná pozornost byla věnována umělecké a uměleckořemeslné výzdobě. Figurální vlys na atice, představující alegorie šesti profesí (zemědělec, kovář, horník, zedník, dělník, projektant), podle návrhu Leopolda Hohla (* 1886 – † po 1942) vytvořil Alfred Dressler (1870–1919) z Brna.
  městská část

  významné osoby

  Bohumír František Antonín Čermák
  vítěz soutěže na řešení průčelí velké úřední novostavby vypsané v roce 1912 Josef Müller
  stavitel


  události

  15. 9. 1946
  Dopravní nehoda sportovců
  byli zde ošetřeni sportovci po dopravní nehodě
  16. 12. 1913
  Otevření nové budovy Úrazové dělnické pojišťovny pro Moravu a Slezsko v Brně


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 11. 12. 2019