Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánská 5/350

Dominikánská 5/350


 • ulice

  Dominikánská 5/350


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  1343–1354 - Dětřich Gogretel, kramář

  1354–1357 - vdova Gogretelova

  1357–1359 - Baltramus Gogretel (syn)

  1359–1362 - Oto a Konrád (bratři) Nieselovi, původně řezníci, později obchodníci

  1365–1374(?) - Pavel Smelclin (zeť předchozích)

  1432–1442 - Osvald, zlatník

  1442–1477(?) - Pavel, malíř

  1477–1487 - Štefan, malíř

  1487–1514 - Ondřej, malíř

  1514–1524 - Markéta Gesingerová

  1524–1560(?) - František Gesinger

  1563(?)–1582 - Jetřich st. z Prusinovic

  1589–1606 - Jakub st. Vojska z Bogdunčovic

  (1606)–1611 - vdova Kateřina Březnická z Náchoda

  1611–1623(?) - Jan Křtitel Mutin, kloboučník

  1623(?)–1628 - Jiřík Pustiměřský

  1629–1633 - Martin Corwinus, varhaník u sv. Jakuba

  1633–1637 - Alexandr Corwinus

  1637–1650 - Baltazar Hannig ze Slezska, písař

  1650–1664 - Bartoloměj Pesoldt

  1664–1722 - rodina Jiřího Bergera, pekaře

  1722–(?) - Karel Havlíček

  1785–1801 - Josef Frank, magistrátní kancelista

  1801–(?) - Jan Dessel

  1856–(?) - Petr Zeinar, kožešník

  1862–(?) - František Christ, obchodní cestující

  1877–(?) - Felix Břečka

  1895–1914 - rodina Endersova

  1914 - P. Václav Vošahlík

  INTERCOM, a.s.

 • firmy a instituce

  CREDIT SUISSE


 • poznámka

  menší chráněné území
  1348 L/0


 • vznik

  kolem 1840

 • současný stav

  dům výrazně upraven klasicistně kolem 1840


 • stavební vývoj

  Pod uličním traktem sklep zděného jádra z konce 13. století, ve zdivu uličního průčelí v přízemí a patře substrukce středověkého zdiva. Dům byl přestavován v pozdním středověku, poté změna dispozice v renesanci. Nejstarší objekt, o němž lze uvažovat jako o součásti domu, byl objeven ve dvoře domu. Jednalo se o do podloží zahloubený sklípek, jehož zánik datovala keramika k roku 1200. Nadzemní konstrukce nebyla zachycena. Pod nepodsklepenou zadní částí domu byly odkryty relikty dvou suterénů dřevohliněných domů. Jeden v superpozici ke sklepu zděného jádra. Z domu jsou v současnosti dochovány sklepy prvního suterénu, přízemí a částečně první patro. Sklepy druhého suterénu byly zabetonovány, dvorní část domu snesena.


 • obrazy

  img2701.jpg img2777.jpg img2778.jpg img2819.jpg img2841.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Jakub st. Vojsko z Bogdunčovic
  majitel domu v letech 1589–1606 Jetřich st. z Prusinovic
  majitel domu v letech 1563(?)–1582


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Los, Jord, Alka


Aktualizováno: 27. 12. 2007

Dominikánská 5 (dům uprostřed) a ostatní domy před rekonstrukcí v roce 1999. Foto - Karel Šabata, MuMB - sbírky, i.č. A 9954/11072.