Domov Elišky Machové


  ulice

  Lipová 16/231


  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  Eliška Machová,
  Jihomoravský kraj


  poznámka

  Spolu se sousedící odbornou školou pro ženská povolání Vesna tvoří jeden z nejvýznamnějších komplexů školní budovy a internátu v evropském kontextu první poloviny 20. století. Komplex vznikl v letech 1929–1930 podle projektů Ing. arch. Josefa Poláška a akad. arch. Bohuslava Fuchse.

  Domov Elišky Machové je první čtyřpatrová stavba v Brně postavená podle projektu Ing. arch. Josefa Poláška systémem příčných nosných zdí. Tento konstrukční princip příčných nosných stěn je použit také jako výtvarný motiv, na průčelí je znázorněn roštem lodžií.
  Veřejnosti je budova přístupná jen zčásti.


  vznik

  1929–1931  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  architekt Eliška (Alžběta) Machová
  majitelka Žofie Zvěřinová
  v době jejího působení byl vzdělávací ústav postaven


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 02. 05. 2019