Nájemní dům dr. Gallia


  ulice

  Údolní 72/414


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  soukromí majitelé


  poznámka

  Vrcholné dílo Otto Eislera, který zde předvedl, jak nadčasový dům lze vytvořit pouze s jedním formátem okna, jednoduše tvarovaným tělem stavby a dobrými proporcemi. Jemná, obzvláště hladká omítka lomeně bílého odstínu dávala objemu domu zvláštní ostrost a, spolu s bíle lakovanými trojdílnými okny osazenými v jejím líci, vytvářela dojem skulpturální vypjatosti hmoty stavby.
  Konstrukci tvoří podélný zděný dvojtrakt se železobetonovými stropy a průvlaky ve střední nosní stěně. Hlinitanový cement byl příčinou statických poruch v posledním podlaží, jejichž sanace v první dekádě 21. století změnila podobu domu. Na podlaží s vřetenovým schodištěm umístěným v ose stavby kolmo na dvorní fasádu jsou dva byty se třemi a čtyřmi pokoji propojenými dveřmi v amfiládě. Nejvyšší byt spojuje se zahradou železobetonová lávka v prudkém svahu za domem. Vstup je neobvykle úzký, zeleně lakované ocelové dveře s hustými vodorovnými příčlemi jsou poznávacím znakem Eislerových staveb.
  Dům není přístupný veřejnosti.


  vznik

  1932


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Otto Eisler
  architekt stavby


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 17. 11. 2020