Životní pojišťovna Phoenix


  historický název

  Životní pojišťovna Phoenix


  ulice

  Běhounská 10/112


  území

  Brno-město


  majitelé

  Česká republika


  firmy a instituce

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  Květná 504/15, Brno, Pisárky, 603 00


  poznámka

  Stavba reprezentuje suverénní zvládnutí tématu moderního městského administrativního a obchodního paláce. Metropolitní dvoupodlažní travertinem obložený sokl je na vnějším líci obkladu osázen mosaznými výkladci obchodních portálů.
  Stavba vynáší omítanou fasádu o čtyřech podlažích a čtyřech okenních osách. Obdobně řešená - avšak s méně náročným provedením obchodního parteru a o patro vyšší - je také uliční fasáda druhého křídla stavby do Kozí ulice. Stavba je výrazně puristická.

  Budova je přístupná veřejnosti jen zčásti.


  vznik

  1928


  stavební vývoj

  První Eislerova studie domu byla zcela odlišná od finálního výstupu: navrhoval fasádu vertikálně dělenou pěticí mramorových pilastrů zakončených výraznou římsou na čtyři pole uspořádané do horizontálních pásů omítaných parapetů a pásových šestidílných oken. Vysoký dvojpodlažní obchodní parter mezi pilastry byl celoprosklený. Vývoj projektu od prvního návrhu po realizaci dokládá dobové hledání formy moderního domu v historickém městě.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Otto Eisler
  architekt


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 20. 09. 2018