Moravská banka


  historický název

  Moravská banka


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  Komerční banka, a.s.


  firmy a instituce

  Komerční banka, a.s.


  zajímavosti

  Banka má na předním i zadním průčelí stejnou skleněnou zavěšenou fasádu, která byla do té doby užita v Československu pouze v Praze na Václavském náměstí.


  poznámka

  Budova se železobetonovou konstrukcí je vertikálně dělena do několika funkčních zón: v podzemí je kantýna, restaurace a noční bar, v přízemí obchody, v prvním patře dvoupodlažní bankovní hala, do které jsou orientovány i jednací místnosti z druhého patra. Nad skladovým mezipatrem výšky 180 cm bez oken jsou dvě kancelářská podlaží a nejvýše dvě bytová patra.
  Banka dále disponuje obchodní pasáží v ose budovy, asymetricky umístěným vstupem a nezvyklým řešením bankovní haly. Zde je ve vysoké dvoraně prosvětlené sklobetonovým stropem pracoviště zaměstnanců, zatímco návštěvníkům je určen prostor běžné výšky po straně haly v ose vstupu.
  Reprezentační prostory interiéru (vstupní hala, hlavní schodiště) jsou v detailu pečlivě řešeny mramorovými obklady a nerezovými zámečnickými prvky.
  Funkční členění banky se projevuje i na řešení fasády z bílého opaxitu. Její ocelové nosné prvky byly lakovány modře - barvou moravského zemského znaku. Dnešní fasáda je replikou původní, která byla zničena v 70. letech 20. století.
  Budova je přístupná veřejnosti.


  vznik

  1928–1930  městská část

  významné osoby

  Alexius Bartošek
  v budově měl v roce 1933 sídlo kanceláře (3. patro) Bohuslav Fuchs
  architekt, zejména exteriérů stavby Antonín Houdek
  roku 1908 sídlo firmy Pilát & Šmídek (předchůdce firmy TUSCULUM) Karel Pilát
  roku 1908 sídlo firmy Pilát & Šmídek (předchůdce firmy TUSCULUM) Miloš Valníček
  v roce 1925 doloženo sídlo jeho zubní ordinace
  další významné osoby (1)...


  události

  1933
  Zřízení nočního podniku BOCCACCIO DANCING


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 07. 04. 2019