Budova Nejvyššího soudu ČR


  historický název

  Všeobecný penzijní ústav


  ulice

  Burešova 20/571


  charakteristika

  Budova tvoří obdélný mohutný blok s jednoduchým průčelím členěným pouze okny a krytým vchodem. Je dominantní stavbou na prostranství, na němž se setkává několik ulic (Burešova, Bayerova, Botanická, Sokolská a Cihlářská ulice).


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  Česká republika


  firmy a instituce

  Nejvyšší soud ČR


  zajímavosti

  Budova, určená tehdy pro Všeobecný penzijní ústav, byla původně ukončena masivní měděnou atikou, současná nástavba je z let 1978–1988, kdy budova byla sídlem Krajského výboru KSČ, pro který ji zrekonstruoval Ing. arch. Milan Steinhauser.
  Pro Nejvyšší soud ČSR, který působil v Brně od 5. 11, 1919 – 1. 1. 1950 tehdy v Justičním paláci na Rooseveltově 16, se stavěla původně nová budova na Kounicově ulici 44, kterou však v době jejího dokončení v roce 1950 převzala čs. armáda a Nejvyšší soud ČSR byl přemístěn do Prahy. Odtud se do Brna vrátil v roce 1991 a po úpravách budovy na Burešově ulici 20 našel své sídlo tam.


  poznámka

  Železobetonový skelet původně šestipodlažní budovy s půdorysem ve tvaru U zakončuje bloky domů dvou ulic.
  Čelní administrativní blok je od dvou bočních obytných částí oddělen prosklenými vertikálami osvětlujícími schodiště. Přízemí tvoří podnož s proskleným vstupem do velkorysého vestibulu s mramorovým obložením. Mezipatro je mírně zapuštěné, na fasádě je použit jeden typ okna v pravidelném rastru.
  Budova není přístupná veřejnosti.

  V roce 1990 byly prostory, které dosud užíval zrušený Jihomoravský krajský výbor KSČ, přiděleny MU, VUT a JAMU.
  Ačkoliv je pak dostal do užívání Nejvyšší soud, který se do Brna vrátil v roce 1991, v letech 1994–1999 v budově ještě sídlila nově vzniklá Fakulta informatiky MU.


  vznik

  1930–1932


  stavební vývoj

  Budova byla postavena v letech 1930–1932 podle projektu arch. Emila Králíka.
  V roce 2016 zahájena její rekonstrukce a přístavba do Bayerovy ulice.  městská část

  významné osoby

  Miloš Bukvář
  místotajemník Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu Emil Králík
  autor projektu budovy


  události

  30. 1. 2013
  Výstava ŠUŘKA DESIGN 2013 10. 10. 1991
  Návštěva spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera na Masarykově univerzitě


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 15. 04. 2021