Internetová encyklopedie dějin Brna

Burešova 20/571, Budova Nejvyššího soudu ČR

Budova Nejvyššího soudu ČR


 • historický název

  Všeobecný penzijní ústav

 • ulice

  Burešova 20/571

 • charakteristika

  Budova tvoří obdélný mohutný blok s jednoduchým průčelím členěným pouze okny a krytým vchodem. Je dominantní stavbou na prostranství, na němž se setkává několik ulic (Burešova, Cihlářská, Botanická, Sokolská, Tučkova a Bayerova).


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Česká republika

 • firmy a instituce

  Nejvyšší soud ČR


 • zajímavosti

  Budova, určená tehdy pro Všeobecný penzijní ústav, byla původně ukončena masivní měděnou atikou, současná nástavba je z let 1978–1988, kdy budova byla sídlem Krajského výboru KSČ, pro který ji zrekonstruoval Ing. arch. Milan Steinhauser.
  Pro Nejvyšší soud ČSR, který působil v Brně od 5. 11, 1919 – 1. 1. 1950 tehdy v Justičním paláci na Rooseveltově 16, se stavěla původně nová budova na Kounicově ulici 44, kterou však v době jejího dokončení v roce 1950 převzala čs. armáda a Nejvyšší soud ČSR byl přemístěn do Prahy. Odtud se do Brna vrátil v roce 1991 a po úpravách budovy na Burešově ulici 20 našel své sídlo tam.


 • poznámka

  Železobetonový skelet původně šestipodlažní budovy s půdorysem ve tvaru U zakončuje bloky domů dvou ulic.
  Čelní administrativní blok je od dvou bočních obytných částí oddělen prosklenými vertikálami osvětlujícími schodiště. Přízemí tvoří podnož s proskleným vstupem do velkorysého vestibulu s mramorovým obložením. Mezipatro je mírně zapuštěné, na fasádě je použit jeden typ okna v pravidelném rastru.
  Budova není přístupná veřejnosti.

  V roce 1990 byly prostory, které dosud užíval zrušený Jihomoravský krajský výbor KSČ, přiděleny MU, VUTJAMU.
  Ačkoliv je pak dostal do užívání Nejvyšší soud, který se do Brna vrátil v roce 1991, v letech 1994–1999 v budově ještě sídlila nově vzniklá Fakulta informatiky MU.


 • vznik

  1930–1932


 • stavební vývoj

  Budova byla postavena v letech 1930–1932 podle projektu arch. Emila Králíka.
  V roce 2016 zahájena její rekonstrukce a přístavba do ulice Tučkovy.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Miloš Bukvář
  místotajemník Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu Emil Králík
  autor projektu budovy


 • události

  30. 1. 2013
  Výstava ŠUŘKA DESIGN 2013 10. 10. 1991
  Návštěva spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera na Masarykově univerzitě


 • související odkazy

  mapa
  Nejvyšší soud
  ukaž na mapě


 • autor

  BL


Aktualizováno: 29. 10. 2019