Internetová encyklopedie dějin Brna

Kounicova 65/156, „Rohlík“

„Rohlík“


 • historický název

  Zemské vojenské velitelství a velitelství 3. sboru v Brně

 • ulice

  Kounicova 65/156

 • charakteristika

  Po zřízení Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko 9. listopadu 1918 byla v letech 1936–1937 pro nově ustavené velitelství III. sboru postavena v Brně nová budova.
  Během II. světové války zde byl umístěn štáb německého wehrmachtu, po roce 1945 pak další vojenská velitelství.
  Po roce 1951 zde sídlila Vojenská akademie Antonína Zápotockého. Od roku 2004 slouží budova Univerzitě obrany.


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Česká republika, Ministerstvo obrany

 • firmy a instituce

  Univerzita obrany


 • zajímavosti

  Na protilehlé straně ulice měla být postavena zrcadlově prohnutá budova krajského soudu a společně tak měly vymezit plochu náměstí.
  Dnes slouží budova zemského velitelství jako sídlo Univerzity obrany.
  Budově dnes málokdo řekne jinak než „Rohlík“.


 • poznámka

  V souvislosti s investicemi do infrastruktury armády byl Bohuslav Fuchs pověřen projektem zemského vojenského velitelství. Bohuslav Fuchs, tehdy inspirován crescenty města Bath, navrhl podél Kounicovy ulice kruhový segment se dvěma vstupy, západní průčelí do parku je pravidelně traktováno čtyřmi rizality. V jihozápadní červenou keramikou obložené části byly původně situovány služební byty velitelů.
  V následující soutěži na zemský soud, umístěný na protější pozemek, nabídl Fuchs zrcadlově obrácené řešení, k realizaci však nebyl vybrán.
  Budova není přístupná veřejnosti.


 • vznik

  1937


 • stavební vývoj

  Asi 160 m dlouhá pětipodlažní budova má do uliční fronty situované kanceláře přístupné z vnitřní spojovací chodby. Zadní líc budovy člení čtyři rizality s dalšími prostorami a centrálním schodištěm. Jižní stranu uzavírá masivní kubus. Interiér byl později upravován. Stavbu tvoří železobetonový skelet vyzdívaný cihlami. Stavebními pracemi byla pověřena brněnská firma stavitele Vladimíra Stavíčka.


 • obrazy

  img16859.jpg img16860.jpg img16861.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  architekt


 • objekty

  V. B. Luža
  pamětní deska: Kounicova 65/01
  Luža zde působil jako zemský vojenský velitel od listopadu 1937; pamětní deska z roku 1945, dnes nezvěstná
  V. I. Lenin
  pomník: Kounicova 65/02
  pomník stál před budovou v letech 1973–1990
  V. B. Luža
  pamětní deska: Kounicova 65/03


 • události

  23. 4. 2015
  Výstava Konec druhé světové války na jižní Moravě 1. 9. 2004
  Vznik Univerzity obrany 26. 9. 1995
  Vědecká konference 100 let Masarykovy České otázky
  (dnes Vojenská akademie)
  22. 4. 1974
  Předání památníku Vladimíra Iljiče Lenina 15. 8. 1951
  Vznik Vojenské technické akademie v Brně
  další události (1)...


 • související odkazy

  mapa
  sídlo Univerzity obrany
  ukaž na mapě


 • autor

  BL


Aktualizováno: 20. 06. 2020

Kounicova 65 - budova Vojenské akademie (i s novější přístavbou v levé části). Foto Jis, červen 2014.