Blahoslavův dům


  historický název

  Blahoslavův dům


  ulice

  Lidická 79/719


  charakteristika

  Blahoslavův dům je zahradní budova v domě Lidická 79, v níž je pro náboženská shromáždění bohoslužebná místnost, která pojme až 1000 lidí.


  území

  Brno-město


  majitelé

  Církev českobratrská evangelická


  zajímavosti

  Blahoslavův dům - jako jedno z duchovních center českých příslušníků církve českobratrské evangelické v Brně - byl zbudován v zahradě pro tento účel zakoupeného domu a otevřen v roce 1924.
  Vznikl z důvodu nárůstu počtu českých členů církve při Betlémském kostele v Pellicově ulici č. 6 po odtržení se od původního - pro německé členy církve v Brně zbudovaného - kostela J. A. Komenského na Komenského náměstí.
  Po roce 1945 se sice i kostel J. A. Komenského stal majetkem české církve českobratrské v Brně, ale v Blahoslavově domě ono menší pobočné centrum zůstalo.
  Dnes v něm sídlí Sbor církve českobratrské evangelické Brno II.  stavby

  Betlémský kostel (evangelický)
  Pellicova 6/213
  Blahoslavův dům vznikl z důvodu nárůstu počtu českých členů církve při Betlémském kostele v Pellicově


  městská část

  významné osoby

  Václav Pokorný
  postaven Pokorného péčí


  události

  17. 7. 1970
  Setkání k uctění památky 300. výročí úmrtí Jana Amose Komenského
  zde se konala zahajovací pobožnost
  14. 12. 1924
  Otevření Blahoslavova domu


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 09. 12. 2018