Kostel sv. Jiljí


  historický název

  Kostel sv. Jiljí


  ulice

  území

  Brno-Líšeň


  majitelé

  Belcrediové od 1819 měli k němu patronátní právo


  zajímavosti

  Kostel sv. Jiljí v Líšni je doložen poprvé písemnými prameny roku 1306, kdy patřil pod faru ve Šlapanicích u Brna, ale je velmi pravděpodobné, že existoval (a snad na témže místě) už od 13. století.
  V roce 1630 se stal samostatným farním kostelem a patronátní právo nad ním drželi vždy majitelé líšeňského panství, od roku 1819 Belcrediové.
  Kostel několikrát vyhořel (1718, 1730, 1895, 1929) a musel být opravován. Poslední větší oprava, při níž byla položena nová dlažba, zavedeno topení a pořízeny nové lavice, se konala v roce 1965 a podílel se na ní velkým dílem Jaroslav Vaněk.
  Na věži kostela jsou dochovány stopy renezančního sgrafita. Původní tři zvony z věže byly povinně odevzdány za 1. světové války, dnešní tři zvony pocházejí z roku 1958 z n.p. Kovolit v České u Brna. Jsou zasvěceny Božskému Srdci Páně, Panně Marii a sv. Jiljí. Křtitelnice pod kněžištěm nese letopočet 1614 a patří tak k nejstarším částem interiéru. Hlavnímu oltáři Božského Srdce Páně (určenému původně pro kapli sv. Anny na Starém Brně) dominuje socha Krista a sochy archandělů Gabriela a Michaela po stranách.
  V roce 1950 vytvořila firma Umělecké sklo v Brně mistra Otmara Vačkáře tři okna s barevnou vitráží (sv. Ludmila, sv. Jiljí se srnou a sv. Václav), malby provedl Jan Vačkář. Vedlejší oltáře a barokní sochy pocházejí z 18. století, jen boční oltář sv. Josefa s Ježíškem a soškami andílků na pravé straně kostela vytvořil Jaroslav Vaněk.
  Do boční kaple pod kůrem byl na oltář P. Marie přenesen obraz Panny Marie s Ježíškem ve vyřezávané a bohatě zlaceném rámu z císařem Josefem II. zrušené kaple P. Marie na Kostelíčku a umístěn nad svatostánek s postavami klečících adorantů. Reliefy 14 zastavení Křížové cesty jsou od akad. soch. Josefa Axmanna.
  Kolem kostela býval hřbitov, zrušený a přemístěný v roce 1895 k bývalé tzv. brněnské silnici a odtud v roce 1958 přenesený na konec Líšně do blízkosti Starých zámků. U kostela stojí stojí sousoší Sv. Trojice (1725, asi Antonín Riga) a socha sv. Jana Nepomuckého (1721), přemístěná sem v roce 1946 z náměstí, kde původně stála.  městská část

  významné osoby

  Josef Ducháček
  místo jeho posledního působení v duchovní správě František Benedikt Klíčník
  František Křehlík
  jeho zásluhou byl kostel opraven


  objekty

  oběti první světové války
  pamětní deska: Pohankova 0/01
  místo umístění pamětní desky


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 01. 09. 2018