Městský nájemní dům


  ulice

  Celní 5/17


  území

  Brno-Štýřice


  majitelé

  soukromí majitelé


  poznámka

  Trojpodlažní stavba s kamenným soklem a sedlovou střechou má fasády rytmicky dělené rastrem velkých, takřka čtvercových oken. Centrálně umístěný vstup je stejně jako korunní římsa a balkonové rizality na štítech z naráženého umělého kamene. Centrálně řešená je i dispozice ve tvaru kříže.
  Na každém podlaží se nachází 16 shodně řešených bytů o jedné obytné místnosti s kuchyňským koutem, předsíní, záchodem a přímo prosvětlenou alkovnou.

  Nájemní dům je veřejnosti nepřístupný.


  vznik

  1922-1923


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 11. 04. 2012