Městské lázně


  historický název

  Zábrdovické lázně


  ulice

  Zábrdovická 13/158


  území

  Brno-Zábrdovice


  majitelé

  Statutární město Brno


  poznámka

  Dvoupatrovou budovu parních a vanových lázní s kavárnou podél Zábrdovické ulice tvoří železobetonový skelet s výplní spárovaným cihelným zdivem - odkaz na industriální charakter okolí.
  Směrem k továrně Zbrojovka, která je v sousedství, je areál uzavřen terasovým blokem kabinových šaten, na druhou stranu, s plastickými akcenty schodišť, se otevírá směrem k bazénům. Lázně sloužily k rekreaci obyvatel průmyslové čtvrti.

  Městské lázně jsou veřejně přístupné, stejně jako koupaliště, které je součástí lázeňského areálu. Jedná se o letní koupaliště s tobogánem a umělým vlnobitím. Otevřeno od června do srpna denně 9.00–19.00 (červen a srpen), 9.00–20.00 (červenec).


  vznik

  1882, 1929–1931


  stavební vývoj

  Zábrdovické lázně byly založeny už v roce 1882. Měly tři bazény z cihelného zdiva a plnily se vodou z maličkého náhonu, který protékal posádkovou nemocnicí a vléval se do náhonu Svitavy. Kolem bazénu byly postaveny kabiny a u nich malá pískoviště. Větší bazén byl určen pro muže, menší pro ženy a třetí pro děti a vojsko. Nechyběly další pomocné a obytné místnosti a zvláštní komůrkové lázně.
  V roce 1927 předala městská rada lázně do správy městských vodáren.
  Při převzetí obsahovaly lázně tři bazény, 6 komůrkových koupelí, správní budovu s bytem pro správce lázní a pokladnou, 2 sprchy, 2 záchody, 2 kůlny na různé nářadí a místnost pro výdej prádla.
  Na jaře roku 1928 byly lázně doplněny větším počtem dřevěných kabin, které zbyly po rekonstrukci lázní na Výstavní třídě, zřízen bufet, upravena příslušná plocha pro sluneční a vzdušné lázně, postaveny nové sprchy, jednak uzavřené, jednak volné, zřízeny nové záchody, vybetonována plocha kolem bazénu a také položen užitkový vodovod. Z vodovodu měly být podle potřeby naplňovány všechny bazény v tom případě, když za deštivého období byla voda v náhonu příliš kalná a tedy hygienicky nevhodná.

  Provoz těchto lázní, které přes nezbytné opravy nevyhovovaly svým zastaralým zařízením, daleko nedostačujícím lázeňským požadavkům konce 20. let, byl zastaven pro sezonu 1931, lázně zrušeny a na jejich místě, na mnohem větší ploše byly vybudovány podle projektu akad. arch. Bohuslava Fuchse z let 1929-1931 nové, účelné lázně jak pro letní, tak i pro celoroční provoz.
  Na jižní straně této plochy byly umístěny v dvoupatrové budově lázně očistné, a sice sprchové, vanové, horkovzdušné a parní lázně.
  V podzemí této části budovy byla celá řada místností, sloužících k umístění technických zařízení. Celé podzemí bylo podsklepeno a byly tam umístěny tyto místnosti: dílna, skladiště uhlí, kotelna, strojovna a sklad prádla. V západní části této budovy byly umístěny pokladny, služební místnosti, místnosti pro první pomoc, místnost pro lékaře, místnost pro trafiku, restaurace, restaurační kuchyň, výčep a záchody.
  Na západní straně uvedené plochy byly postaveny lázně letní. Od severní části této budovy odbočovala východním směrem budova, ve které byly umístěny sprchy a záchody pro muže a ženy, školní místnost a v 1. poschodí pak šatny pro hochy.

  Celkem bylo v letních lázních zřízeno 5050 věšáků pro odložení šatstva. V pokračování budovy letních lázní byly umístěny filtry s příslušným strojovým zařízením. Pod nimi byly tribuny, které sloužily jednak pro slunění, jednak jako sedadla při plaveckých závodech.
  V severní části plochy byl položen bazén pro plavce (50 x 20 m), neplavce (50 x 30 m) a malý školní bazén pro výuku plavání (25 x 10 m).
  V jižní polovině plochy bylo vybudováno místo pro slunění, které v zimě sloužilo jako kluziště. Východním směrem od této plochy se nacházely dvě volejbalová a dvě tenisová hřiště, severně pak od nich byly založeny trávníky s příslušnými chodníky.
  Přestavba lázní byla ukončena 10. 6. 1932.  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  autor projektu


  události

  8. 8. 1946
  Všeslovanské plavecké slavnosti v Brně 20. 6. 1934
  Mezinárodní plavecké závody v Brně 6. 8. 1933
  Mistrovství ČSR v plavání 19. 5. 1931
  Započata stavba městských lázní v Zábrdovicích 9. 8. 1908
  První plavecké závody v Brně


  související odkazy

  BL, MJ


Aktualizováno: 02. 05. 2019