Prodejna obuvi B. L. Popper


  historický název

  Prodejna obuvi B. L. Popper


  ulice

  Masarykova 16/404


  území

  Brno-město


  majitelé

  B. L. Popper


  poznámka

  V novostavbě navržené Vladimírem Fischerem pro Cyrilometodějskou záložnu vznikl jeden z nejušlechtilejších obchodních parterů města pro obchodníka s obuví B. L. Poppera dle projektu Ernsta Wiesnera.
  Ten se musel mj. vyrovnat s prudkým spádem boční Květinářské ulice, což vyřešil stupňovitou řadou velkoplošných výkladců, jejich ochranu pak předsazeným zábradelním madlem. To je provedeno v bronzu, stejně jako rámy výkladců, vstupní dveře a bezpečnostní rolovací mříže. Výplňové plochy jsou naopak z černého opaxitu. Na předsazeném madle byla umístěna jednoduchá neonová trubice s názvem firmy.
  Pilíře uvnitř trojpodlažního obchodu byly obloženy jasně červeným opaxitem, podél stěny umístěny průběžné regály vyplněné krabicemi s obuví, jejichž čela vlastně tvořila dekoraci interiéru.

  Obchodní parter je přístupný veřejnosti.


  vznik

  1931–1932


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Friedrich Leopold Popper
  majitel prodejny obuvi Ernst Wiesner
  autor návrhu prodejny


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 19. 05. 2012