Internetová encyklopedie dějin Brna

Jílkova 74/1655, Kostel Českobratrské církve evangelické

Kostel Českobratrské církve evangelické


 • ulice

  Jílkova 74/1655

 • charakteristika

  Kostel na Jílkově ulici je nejmenším kostelem v Brně-Židenicích.


 • území

  Brno-Židenice

 • majitelé

  Farní sbor českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích


 • zajímavosti

  Na zahradě domu č. 74 (v místě nádvoří dnešního kostela) si už v roce 1924 postavili žideničtí věřící modlitebnu, která je dodnes využívaná k různým shromážděním dětí a mládeže a k biblickým hodinám a besedám.


 • poznámka

  Kostel Českobratrské církve evangelické je zasazen do řadové zástavby rodinných domů v Židenicích.
  Hlavní část budovy s úzkými vertikálními okny sborového sálu mírně ustupuje, aby dala vyniknout štíhlému hranolu věže, který respektuje uliční frontu, stejně jako vstupní část s keramickým obkladem portálu. Kruhové okno v ploše nad vchodem je členěno do tvaru kříže, který je odlišený barvou skla.
  Při leteckém bombardování Brna dne 25. 8. 1945 byla stavba těžce postižena a při přechodu fronty 24. 4. 1945 téměř zničena. Přesto se ji podařilo zachránit a opravit a 2. 6. 1946 opět otevřít i s novými varhanami od firmy Tuček z Kutné Hory.
  Do kostela je omezený přístup pro veřejnost.


 • vznik

  1934–1935


 • stavební vývoj

  Projekt kostela vytvořil a poté brněnskému sboru daroval Ing. arch. Miloslav Tejc, děkan stavební fakulty VUT v Brně, stavbu realizovala firma Františka Zukala.
  Základní kámen byl položen 24. 9. 1934, kostel byl otevřen 2. 7. 1935. Na věž kostela byly pořízeny hodiny, tři zvony byly darovány třemi členy sboru (MUDr. K. Adamusem, Fr. Tomanem a PhMr. Fr. Pokorným) a celý objekt byl propojen otevřenou chodbou s bývalou modlitebnou v zahradě.
  Po těžkém postižení při náletu na Brno a bojových osvobozovacích bojích v roce 1945 byla celá budova opravena a opět uvedena do provozu.
  V letech 1974–1976 byly provedena větší úprava interiéru podle návrhu výtvarníka a faráře Jiřího Zejfarta.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel Českobratrské církve evangelické
  Jílkova 74/1655


 • městská část

  Brno-Židenice


 • události

  16. 9. 1934
  Položení základního kamene nového chrámu Páně Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  BL


Aktualizováno: 15. 09. 2019