Kostel Spasitele Československé církve husitské  č. orientační/popisné

  2711


  charakteristika

  Kostel Spasitele jako dominanta náměstí byl postavený v letech 1935-1936 a projektoval ho Ing. arch. Stanislav Kučera jako konstruktivistickou jednolodní stavbu s kněžištěm a hranolovou věží 36 m vysokou a vysunutou z nároží vstupního průčelí.
  Za oltářem je kaple, v suterénu přednášková síň, knihovna aj.
  Stavba si vyžádala 700.000 Kč a obnos byl uhrazován z příspěvků věřících.
  Zvony i s elektrickým zařízením stály 45.000 Kč a darovali je mecenáši. Kostel byl otevřen 5. 7. 1936.

  Náboženská obec v Židenicích byla schválena 24. 3. 1927.
  Základní kámen byl položen 2. 6. 1935.
  Bohoslužby se konaly nejprve pod širým nebem, později v pronajatých místnostech kina "Slavia" až do 5. 7. 1936.
  První bohoslužbu vykonal Alois Ševčík. Záhy bylo zahájeno i vyučování náboženství.


  území

  Brno-Židenice


  majitelé

  Náboženská obec Církve československé husitské v Brně-Židenicích


  poznámka

  Karáskovo náměstí se stalo ve 20. letech minulého století centrem Židenic, vévodí mu na západní straně volně stojící budova chrámu Spasitele s monumentálním hranolem nárožní věže. Původní železobetonový strop, za války zničený bombardováním, byl nahrazen stropem dřevěným.
  Kostel je přístupný veřejnosti jen v omezené míře.


  vznik

  1935–1936
  městská část

  významné osoby

  František Krejčí
  v kostele uložena jeho urna Stanislav Kučera
  autor projektu


  události

  5. 7. 1936
  Slavnost otevření chrámu Spasitele v Židenicích 2. 6. 1935
  Položení základního kamene ke stavbě chrámu Spasitele v Židenicích


  související odkazy

  BL, Fl


Aktualizováno: 31. 05. 2019