Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánská 7/349

Dominikánská 7/349


 • ulice

  Dominikánská 7/349


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  1343–1350 vdova Planzerova

  1350–1354 (1357) Konrád Planzer

  1357–1369 Pavel a Petr Smelzlinovi (bratři)

  1369–1391 Mikuláš Reinhertlin, řezník

  1432–(?) Jakub Placzinsgut

  1442–(?) Václav Klamphel st., řezník

  1471–1499 rodina Schimkova původem z Dolních Rakous (Matyáš po 1471, Schimko, řezník 1477–1487, vdova Veronika, Petr (syn) zlatník do 1499)

  1500–1505 Hanuš Polák, zlatník

  1505–1508 Barbora Flehlinová, řeznice(?)

  1508–1515 Jan Garba, řezník

  1514–1518 Jan Taferner, hostinský(?)

  1532(?)–1581 Valentin Aigner, krejčí

  1581–1585 Jakub Schoedrer, sklenář

  1585–1599 Jindřich Hartman, šot

  1599–1608 (1615) vdova Uršula Hartmanová

  1615 David Hartman (syn), kožešník

  1615–1620 Pietro Lutz, italský zedník

  1620 (1622)–1639 Jakub Teltsche (ženat s vdovou Barborou Lutzovou), zedník

  1639–1656 Jan Hoffar

  1656–1669 Jindřich Formánek, ingrosista při moravském tribunálu

  1670–1695 Vavřinec Valerián Alexandrowský ze Žďáru n./Sázavou, ingrosátor v moravské zemské kanceláři

  1695–1713 vdova Alžběta Alexandrowská

  1713–1715 Maxmilián Formánek, bratr předešlé, jezuita

  1715–1719 Karel Schellenberger, přísežný zemský advokát

  1719–1724 vdova Marie Zuzana Murnauerová

  1724–1727 Ludvík Christian z Prahy, lékař

  1727–1733 Jindřich Maasz, krejčí

  1785(?)–1827 rytíř von Welzenstein

  1856–1877 František Zuisch, obchodník

  1892–1895 Emma Schuldessová a Hermína Ripková von Rechthofen

  1897–1905 Fanny Schimetschková

  1905 - P. František Schidler

  1907–1915 František Schroller

  INTERCOM, a.s.


 • zajímavosti

  od 6. 10. 2003 restaurace U krále a šaška


 • poznámka

  menší chráněné území
  1348 L/9


 • současný stav

  dům zvýšený a upravený ve 40. letech 19. století


 • stavební vývoj

  Ve svém jádře cihlový dům z období pozdního středověku (po roce 1500). Upravován v renesanci, v bývalém průjezdu při východní hranici parcely zachovány klasicistní portály. Rozsáhlé dvorní křídlo z druhé poloviny 19. století.
  Archeologický výzkum zachytil v zadní části parcely sklep domu zaniklého před rokem 1250. Jižně něho pak tři stavební fáze suterénu dalšího dřevohliněného domu, který zanikl v poslední třetině 13. století.
  Po zániku do něj byl vestavěn sklep zděného jádra zaniklého kolem roku 1300.
  V současnosti jsou zachovány rekonstruované sklepy, přízemí a částečně první patro. Dvorní trakt byl zbourán, renesanční příčky v prvním patře v dvorní části traktu také.


 • obrazy

  img2702.jpg img2779.jpg img2780.jpg img2820.jpg img2844.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Los, Jord, Alka


Aktualizováno: 26. 12. 2012

Domy č. 3, 5, 7 v Dominikánské ulici (před rekonstrukcí v roce 1999). Foto Karel Šabata, MuMB - sbírky, i.č. A 9953/11071.