Petrov 8 s kaplí sv. Ducha a kaplí sv. Františka


  historický název

  Biskupská rezidence


  ulice

  Petrov 8/269


  charakteristika

  Na dnešním areálu domu se ve středověku nacházelo možná i několik staveb. Západní křídlo objektu je renesančního původu (1569). Za obléhání Brna Švédy v letech 1643 a 1645 byl požárem značně poškozen a poté kolem roku 1650 prošel proto menšími barokními úpravami.
  Přístavbu křídla při hradbě a další kratší křídlo objektu je dílem stavitelů Mořice Grimma a jeho syna Františka Antonína Grimma z let 1751–1754.
  V roce 1887 byl dům doplněn o novogotickou kapli sv. Kříže a Panny Marie (viz samostatné heslo encyklopedie).
  Jde o nejdůležitější objekt Petrova, byl však původně ještě o něco rozlehlejší, neboť byl také hospodářským zázemím kostela.
  Dnešní podobu získal z roku 1770, jak o tom svědčí pamětní deska v nádvoří budovy. Poté následovaly jen menší úpravy.
  Zásadní obnova celého areálu nastala až v letech 1990 - 1995 podle projektu Josefa Stupky (z roku 1993) z podnětu biskupa Vojtěcha Cikrleho. Vznikly i dvě adorační kaple: jedna, zasvěcená Duchu svatému, vznikla podle projektu Milivoje Husáka a byla vysvěcena 7. 4. 1998 (v 2. patře budovy) a kaple sv. Františka v klauzuře sester františkánek v samostatném křídle. V budově byl vybudován i osobní výtah a zahradní ambit v přilehlé soukromé zahradě biskupství.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Dům se stal asi v letech 1588–1590 trvalým sídlem původně proboštů brněnských (jimiž byli zpočátku kanovníci olomoučtí, kteří proto pobývali v Brně jen příležitostně a krátce).
  Od založení biskupství Brně v roce 1777 v něm sídlí brněnští biskupové, z nichž zejména biskup Vojtěch Cikrle záhy po svém jmenování 14. 2. 1990 podpořil moderní přestavbu a úpravu zejména interiérů a blízkého okolí objektu.
  V objektu byla umístěna vrátnice a kanceláře biskupství se zasedacími síněmi, v samostatné části budovy se usídlily v klausuře řeholnice z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které pečují o provoz objektu. V jedné části budovy jsou dílny a kanceláře správy celého areálu.
  Při své návštěvě Brna 10. a 11. 11. 1989 údajně v této budově nocovala Matka Tereza.
  Dnes tu probíhají pracovní porady, různé konzultace, jsou zde přijímáni hosté, delegace i poutníci.  městská část

  významné osoby

  František Antonín Grimm
  pod jeho vedením proběhla přístavba křídla při hradbě a další kratší křídlo objektu Mořic (Mauric) Grimm
  pod jeho vedením proběhla přístavba křídla při hradbě a další kratší křídlo objektu Milivoj Husák
  výzdoba interiéru kaple sv. Ducha


  události

  21. 5. 2016
  Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula 10. 11. 1984
  Návštěva Matky Terezy v Brně


  související odkazy


  Hromádková


Aktualizováno: 06. 05. 2022