Konvent kláštera františkánů


  ulice

  charakteristika

  Po vypálení původního kláštera a kostela sv. Bernardina na předměstí Brna v roce 1643, byl nový klášter postaven v letech 1654–1672 na místě původních čtyř městských parcel. Stavbě konventu předcházelo vybudování nového kostela sv. Máří Magdalény v letech 1651–1654 (před stavbou byl odstraněn původní zdevastovaný kostel, postavený roku 1454 na místě někdejší synagogy).
  Klášter měl malou nemocnici, lékárnu a cennou knihovnu a těšil se v letech 1677–1704 štědrosti brněnské šlechty i měšťanů, což umožnilo další výzdobu kostela.
  Dne 31. 5. 1786 byl klášter císařem Josefem II. zrušen (budovy poté sloužily vojenským účelům) a kostel se stal kostelem farním. V roce 1912 sídlili při kostele eucharistiáni (Kongregace Nejsvětější svátosti), od roku 1991 o něj pečují petrinové.


  území

  Brno-město


  jiné využití

  Část konventu je využívána od roku 1991 jako řeholní dům petrinů.


  současný stav

  Bývalé budovy konventu jsou dlouhodobě v havarijním stavu.  stavby

  Kostel sv. Maří Magdaleny
  Františkánská


  související odkazy


  Vachůt


Aktualizováno: 11. 10. 2018