kino Atlantik, Vlast


  historický název

  kino Atlantik, Vlast


  ulice

  Tuháčkova 23?/80?


  charakteristika

  Továrna (krupárna)


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1979 dům zbořen (asanační pásmo)


  území

  Brno-Komárov


  majitelé

  Kino:
  - licence: žádost 15. 1. 1926 Sokol v Komárově, udělena po několika vráceních 18. 2. 1930
  - správce: majitel kina David Matzner, zástupce licence Marie Matznerová, náhradní zástupce Vojtěch Sigmundík; po prodeji kina D. Matznerem ing. Ludvíku Koláčkovi 23. 10. 1923 správce Bohumil Skandera a jeho zástupce Josef Chlup; po nich (1931) Bedřich Sedlák; po převodu na Janu Friedjungovou (1932–1933) nájemci Marie Kotasová a Jan Ryšavý (1. 3. 1933–30. 4. 1934), poté Jan Müller (1934) a Irmgard a Walter Wedlovi (1935); ve vlastní režii TJ Sokol v Komárově – správkyní Marie Koláčková, členka Sokola a manželka majitele domu a kina Ludvíka Koláčka; po její smrti (1942) její manžel a dcera Milena Koláčková.
  - promítač: František Pevný, Josef Wolf.


  provozovny

  Kino: 10. 10. 1929–13. 1. 1976:
  - 1949–1976 Vlast
  - 1929–1949 Atlantic (ozvučení kina 5. 6. 1933, film Můj Leopold).


  poznámka

  Otevření kina 10. 10. 1929 filmem Pevnost Ivangorod.
  Přechodné uzavření kina: 1. 2.–5. 9. 1931 a 1. 5.–15. 9. 1934 – hledání nového provozovatele.
  1937, 18. 2.–15. 4. 1955, 1970, 1974 – stavební úpravy.
  Poslední promítaný film 28. 11. 1974 Jáchyme, hoď ho do stroje; 13. 1. 1976 vyřazení ze sítě kin.


  stavební vývoj

  Kino:
  - 1929 - otevření kina (285 míst)
  - 1937 - rozšíření promítárny, úprava vchodu
  - 1955 - úprava interiéru
  - 1970 - úprava pro širokoúhlé promítání, snížení počtu míst na 254 (přízemí 189, balkon 65)
  - 1974 - rekonstrukce elektroinstalace a otápění, výměna podlahy.


  prameny, literatura

  městská část

  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 18. 01. 2020