Výstavní kino, Elite, Deutsche Lichtspiele, Luna, Kino na výstavišti


  historický název

  Výstavní kino, Elite, Deutsche Lichtspiele, Luna, Kino na výstavišti


  ulice

  charakteristika

  kino, záhy pak i divadlo a kavárna


  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 8. 8. 1927 a poté 18. 11. 1935 Výstavní akciová společnost, licence udělena až 18. 5. 1937
  – správce: Viktor Libosvárský, od 1940 vedoucí kina Jan Köhler, zástupce licence Erich Nowak, jeho zástupce Karl Nowak, Wlasta Nowak
  – promítač: František Hrubý.


  provozovny

  Kino: 15. 6. 1928 – 24. 3. 1947
  1945–1947 Kino na Výstavišti
  1942–1945 Luna
  1940–1942 Deutsche Lichtspiele
  1936–1940 Výstavní kino (ozvučení kina 7. 11. 1936)
  1935–1936 Elite
  1928–1935 Výstavní kino.


  zajímavosti

  Kino bylo po třech měsících činnosti bylo upraveno a sloužilo zároveň jako divadelní budova, v niž se hrálo v letech 1928–1935 a poté v letech 1951–1959, protože postupem času divadelní provoz nad provozem kina převyšoval, a posléze už tam působila jen divadelní scéna (Divadlo mladých) Divadla Julia Fučíka.
  Kapacita sálu byla 800 míst a divadlo sloužilo i jako scéna pro hostující divadelní soubory. Od roku 1959 sloužila budova plodinové burze a příležitostným společenských akcím. Od roku 1997 je budova prázdná.


  poznámka

  Otevření kina 15. 6. 1928 filmem Saxoon Suzi.
  Přechodné uzavření kina 30. 10. 1928 (film Boj o pohlaví); 1935 – licenční problémy.
  V letech 1940–1941 se v kině kromě běžného programu konala také uzavřená představení pro členy NSDAP (např. film Mit unseren Fahnen ist der Sieg), jež organizoval krajský propagační úřad NSDAP v Brně.
  Dne 24. 3. 1947 rozhodnutím Státní správy kin zrušeno; v září 1960 přenesen provoz kina do výškové administrativní budovy Brněnských výstavních trhů a určen jen pro vnitřní potřebu BVT.


  stavební vývoj

  Kino:
  1928 – otevření kina (797 míst, přízemí 552, balkon 245, z toho 48 v lóži)
  1965 – přestavěno na širokoúhlé (200 míst).


  prameny, literatura

  stavby

  Brněnské výstaviště
  Výstaviště 1/405


  městská část

  významné osoby

  Emil Králík
  autor projektu budovy v rámci výstaviště


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 06. 03. 2016