Internetová encyklopedie dějin Brna

Tuřanská, kaple Panny Marie

kaple Panny Marie


 • ulice

  Tuřanská

 • charakteristika

  barokní kruhová kaple Panny Marie z 2. čtvrtiny 18. století. Ve vrcholu kuželové střechy dřevěná lucerna.


 • území

  Brněnské Ivanovice

 • majitelé

  Engelbert Herrmann – prokurátor velehradského cisterciáckého kláštera (nechal kapli postavit)


 • zajímavosti

  Kaple byla uzavřena kolem roku 1784. Dodnes se však dochovala v nezměněné podobě.
  Podle legendy se u ní zastavil před bitvou u Slavkova císař Napoleon Bonaparte, schodišti ke kapli se údajně říká „Napoleonovy schody“.


 • vznik

  1. polovina 18. století


 • stavební vývoj

  Kaple byla postavena na blízkém pahorku východně nad vsí a byla opatřena plastikou Matky Boží, která byla přinesena z Velehradu.
  Jednak sloužila místním obyvatelům, jednak poutníkům, kteří se zde zastavovali při pouti do sousedního mariánského poutního místa v Tuřanech.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor


Aktualizováno: 31. 05. 2019