Palác šlechtičen


  historický název

  Nadační dům


  ulice

  Kobližná 1/116


  území

  Brno-město


  firmy a instituce

  Nadace Marie Školské (1699–1956),
  Česká republika, Moravské zemské muzeum Brno (od 1. ledna 1957)


  zajímavosti

  Palác šlechtičen byl vybudován dle testamentárního odkazu Jany Františky Prisci Magnisové, která zemřela roku 1655. Pro záměr založení nadace k výchově opuštěných šlechtických a měšťanských dívek odkázala Magnisovský dům v Kobližné ulici, jeho vybavení, statek Medlánky, dvě zahrady u Brna a 60 tisíc zlatých.
  Vykonavatelem její poslední vůle se měl stát Maxmilián z Ditrichštejna, který však zemřel v témže roce.
  Dědicem, který testament převzal, byl Maxmiliánův syn Ferdinand, který 19. září 1669 zakoupil za 3 tisíce zlatých pro nadaci rozestavěný Valdštejnský palác, Magnisovský dům naopak prodal.
  Valdštejnský palác se musel přizpůsobit novému poslání, kterému měl sloužit. Na jeho místě měl podle projektu Jana Křtitele Erny vzniknout zcela nový Nadační dům (Palác šlechtičen).


  poznámka

  Od 3. května 1958 nemovitá kulturní památka.


  vznik

  1674–1679


  současný stav

  Současný stav budovy vychází z rekonstrukce především z let 1957–1960, při které byly odstraněny všechny přístavby, byl vyměněn krov, kde vznikly nové kanceláře. Také původní točité Ernovo schodiště muselo být nahrazeno novým.
  Dále byly odstraněny všechny dřevěné prvky, které musely být vyměněny, původní šikmo řešený průjezd byl přestavěn na hlavní vstupní vestibul s mramorovou dlažbou a rozdělen na dvě vodorovné plochy odlišné úrovně. Nádvoří bylo vydlážděno umělým kamenem.


  stavební vývoj

  Projekt jednopatrové budovy vypracoval Jan Křtitel Erna, který také vedl v letech 1674–1679 její výstavbu. Celková cena stavby dosáhla k roku 1699 25 tisíc zlatých.
  V polovině 18. století byla kaple, umístěná v přízemí budovy, upravena do nynější podoby a byla zpřístupněna vybudovaným vchodem z Běhounské ulice.
  V letech 1790–791 byl palác zvýšen o jedno poschodí a fasáda sjednocena s vedlejším Althanovským palácem, který získala Nadace Marie Školské za 25 tisíc zlatých od Michala Maxmilána Althana. Vytvoření projektu pro propojení obou budov a přestavby Paláce šlechtičen bylo svěřeno Karlu Janu Hromádkovi, samotné provedení prací pak tesařskému mistru Václavu Janu Eitelbergrovi. Celková částka rekonstrukce dosáhla 22 tisíce zlatých.
  Nově získaná podoba vydržela paláci až téměř do poloviny 20. století. Na konci války při bombardování Brna spojeneckými letouny byly obě budovy poškozeny. Magnisovský palác dokonce natolik, že bylo rozhodnuto o jeho zbourání. Palác šlechtičen byl nouzově opraven a v letech 1957–1960 prošel důkladnou rekonstrukcí, která umožnila budovu užívat pro potřeby Moravského zemského muzea. Náklady na opravu dosáhly 3 171 000 Kčs. Projektantem byl Bohuslav Fuchs.
  Dne 19. listopadu 1961 zde byla otevřena expozice Lid v pěti generacích, další prostory byly věnovány etnografickému oddělení Moravského zemského muzea.
  Poslední velkou rekonstrukcí palác prošel v letech 2000–2002 podle projektu Haralda Čadílka. Celkově se výše financí za rekonstrukci vyšplhala na 83 309 000 Kč. Po rekonstrukci jsou v paláci vystavovány jen expozice krátkodobé a ve fázi přípravy je i expozice stálá.
  městská část

  významné osoby

  Maria Anna Antonia Genovefa Belrupt-Tissac
  představená ústavu Jan Křtitel Erna
  projektant a stavitel Bohuslav Fuchs
  autor projektu rekonstrukce paláce z 60. let 20. století


  objekty

  Sluneční hodiny
  hodiny: Kobližná 1/01


  události

  21. 4. 2022
  Znovuotevření Paláce šlechtičen 15. 2. 2017
  Výstava Pavel Dvorský 28. 11. 2014
  Výstava Velká Morava a počátky křesťanství
  místo konání výstavy
  28. 3. 2013
  Výstava Cyril a Metoděj - doba, život, dílo 28. 6. 2005
  Prezentace sborníku "Od Moravy k Moravě"
  další události (7)...  Studentský záznam


Aktualizováno: 23. 03. 2019