obytný dům s obchody


  historický název

  Nájemný dům s obchody G. a J. Plačkových


  domovní znamení

  U římského císaře


  ulice

  Masarykova 28/410


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Manželé Jindřich a Gabriela Plačkovi postupně otevřeli na Ferdinandově (Masarykově) ulici několik obchodů s konfekcí (č. 22, č. 25/27, č. 24, č. 31).
  Na téže ulici v roce 1914 koupili od dědiců Antonína Dlaska také dům č. 28 a na jeho místě nechali v letech 1914–1915 postavit podle projektu Josefa Müllera velký obchodní a nájemný dům, který je možno vřadit mezi dobově často publikované typy velkoměstských obchodních domů v Berlíně, Vratislavi nebo Vídni.


  městská část

  významné osoby

  Lk


Aktualizováno: 21. 09. 2018