sídliště


  historický název

  sídliště Renneská


  ulice

  území

  Brno-Štýřice


  stavební vývoj

  Zástavba v duchu socialistického realismu z roku 1947 navazuje na nedaleký předválečný soubor malobytových domů na západní straně Renneské a Dvorského ulice.
  Projektanty uzavřených bloků s typickými znaky socialistického realismu - domovními znameními, bosážemi soklů a nároží, římsami a monumentálními bránami do dvorů - byli František Zounek a Miroslav Dufek.
  Soubor zahrnuje ještě domy na Renneské ulici č. 21–27 a 40–50.


  prameny, literatura

  stavby

  sídliště
  Vsetínská 1-5


  městská část

  Lk


Aktualizováno: 29. 03. 2017