Krajská veterinární správa


  historický název

  Krajská veterinární správa


  ulice

  území

  Brno-Královo Pole


  stavební vývoj

  Autorem budovy pro administrativu a výzkum v oblasti živočišné výroby z roku 1954 je Vladimír Beneš, absolvent České vysoké školy technické v Brně, který ještě jako student získal stipendium a pracoval také v ateliéru Le Corbusiera v Paříži.
  Hlavní osově symetrickou dvoupodlažní budovu s laboratořemi a kancelářemi doplňují nižší objekty stájí a patologie.


  prameny, literatura


  Lk


Aktualizováno: 29. 03. 2017