administrativní budova


  historický název

  Správní budova Brněnských veletrhů a výstav


  ulice

  území

  Brno-Staré Brno, Pisárky


  stavební vývoj

  Výstavba dvanáctipodlažní správní budovy s cizineckým střediskem souvisela s expanzí veletržního areálu a obnovenou tradicí mezinárodních výstav.
  Vertikála budovy se železobetonovou rámovou konstrukcí a proskleným pláštěm (projekt: 1957–1958, realizace: 1958–1960, autoři: Miroslav Spurný, Antonín Ševčík /interiéry/) byla urbanisticky unikátně začleněna k obloukovitému vstupu do areálu od Emila Králíka z roku 1928.
  Jak velkorysá nástupní hala, tak kongresový sál a také střešní terasa byly tvaroslovně pojaty v duchu tzv. bruselského stylu.


  prameny, literatura

  stavby

  pavilon B
  Výstaviště 1/405 pavilon Z
  Výstaviště 1/405 pavilon C
  Výstaviště 1/405


  významné osoby

  Lk


Aktualizováno: 21. 09. 2018