Internetová encyklopedie dějin Brna

Jana Nečase 2/335, Jurkovičova vila

Jurkovičova vila


 • historický název

  Jurkovičova vila

 • ulice

  Jana Nečase 2/335


 • území

  Brno-Žabovřesky

 • majitelé

  - 1906–1919 Dušan Samo Jurkovič
  - v době mezi válkami vila několikrát změnila majitele
  - poslední majitel prodal vilu 30. 6. 2006
  - od 30. 6. 2006 je majitelem vily Moravská galerie v Brně


 • zajímavosti

  Výběr místa byl ovlivněn Jurkovičovou láskou k přírodě. Žabovřesky byly na počátku století klidným místem – po jedné straně sousedily s císařskou střelnicí, blízko byla Svratka. Dušan Samo Jurkovič zakoupil dlouhou parcelu, na jejímž začátku si postavil dům. Zbytek rozprodal. Jeden z pozemků prodal rodině Kuncově, pro niž také vytvořil návrh domu.
  Dne 26. 8. 1906 byla vila slavnostně otevřena a konala se v ní Výstava architektury a uměleckého průmyslu.
  Roku 2009 byla zahájena rekonstrukce objektu, jež měla za cíl přiblížit objekt původní podobě a zároveň jej adaptovat pro účely studijního centra moderní architektury s důrazem na dílo Dušana Samo Jurkoviče.
  Brněnská Jurkovičova vila dnes patří k vrcholným dílům středoevropského secesního folklorismu.


 • vznik

  1906


 • stavební vývoj

  V roce 1906 si ve čtvrti Žabovřesky pod Wilsonovým lesem postavil vlastní vilu slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič, usazený v letech 1890–1919 v Brně. Vedle literátů Josefa Merhauta, Aloise a Viléma Mrštíkových, či hudebního skladatele Leoše Janáčka patřil Jurkovič k čelným osobnostem Klubu přátel umění (nejstarší český umělecký spolek v Brně, založený roku 1900).
  Při stavbě své vily použil originální technologii „korkování hrázděné stěny“ a v nově dokončeném domě uspořádal v době od srpna do září 1906 Výstavu architektury a uměleckého průmyslu, přičemž hlavním exponátem se stala vila sama. Osobitým způsobem tak byly propagovány dobové stylové tendence ovlivněné myšlenkami britského hnutí Arts and Crafts a evropské moderny, v Jurkovičově podání navíc obohaceny inspirací lidovým stavitelstvím.

  Než se sem s rodinou na podzim roku 1906 nastěhoval, využil ji zčásti jako vzorový dům, zčásti jako výstavní prostor - ve spolupráci s Klubem přátel umění zde totiž uspořádal výstavu, na které se představil jako architekt a designér, zejména nábytku. Skutečnost, že vila byla na krátkou dobu (ještě před nastěhováním jejího majitele) místem výstavy, byla ve své době jistým trendem v propagaci moderní architektury.
  Nejslavnějším příkladem byla v této době vilová kolonie v Darmstadtu v Německu, která po svém dokončení byla představena návštěvníkům jako jediný obrovský exponát, který si mohli do posledních detailů prohlédnout a projít. Autorem Darmštadtské kolonie byl vídeňský architekt Josef Maria Olbrich a Jurkovič jeho dílo velmi dobře znal a při tvorbě svého domu se nechal inspirovat i Olbrichovou vlastní vilou s Darmstadtu.

  Jako vzorkovna nábytku, jehož byl Jurkovič autorem, pak do jisté míry sloužil obývací pokoj v 1. patře po celou dobu, kdy architekt vilu obýval.

  Vila je pozoruhodná z mnoha aspektů. Především díky svému formálnímu řešení, které je jedinečnou syntézou vlivů středoevropské lidové kultury a principů britské moderny a vídeňské secese. Základní koncepce domu ale vychází z britské architektury, z typu cottage.
  Řešení domu se odvíjí od základního prostoru, kterým je schodišťová hala, jejímž hlavním posláním bylo spojovat přízemní společenskou část se soukromou částí v horním patře. Jurkovič toto řešení poněkud upravil a společenskou část rozvedl až do prvního patra. Soukromé ložnice zůstaly v přízemí a byly odděleny chodbou.
  Zvenčí stavba zaujme neobvyklým, téměř pohádkovým vzhledem, barevností, členitostí, ale např. také různou výškou jednotlivých částí, hned při vstupu osloví návštěvníka velkorysou vstupní schodišťovou halou. Jurkovič v této vile originálně spojil inspiraci anglickými venkovskými domy, secesní folklorismus a evropskou modernu a vytvořil dílo, které jedinečným způsobem vypovídá o tendencích architektury, umění a uměleckých řemesel své doby.

  Dušan Jurkovič prodal vilu roku 1919. V době mezi válkami vila několikrát změnila majitele. Poslední majitel prodal vilu 30. 6. 2006.
  Vilu i s okolní zahradou nyní spravuje Moravská galerie v Brně. Brzy po převzetí domu byl zahájen stavebně-historický, stavebně-technický a sondážní stratigrafický průzkum pod vedením architektonické kanceláře Transat Architekti. Roku 2009 byla zahájena rekonstrukce objektu, jež měla za cíl přiblížit objekt původní podobě a zároveň jej adaptovat pro účely studijního centra moderní architektury s důrazem na dílo Dušana Samo Jurkoviče.

  Brněnská Jurkovičova vila dnes patří k vrcholným dílům středoevropského secesního folklorismu.

  Stavba je také díky šetrnému zacházení předchozích majitelů v dobrém stavu a zachovala si značnou míru autenticity. Nedávná rekonstrukce umožnila obnovit řadu jedinečných prvků. Odkryla především původní, téměř neporušenou, řezbami zdobenou imitaci krovu v hlavní hale, která byla zřejmě ještě před druhou světovou válkou zakryta rovným podhledem.
  Restaurátoři měli výjimečnou možnost konzervovat a prezentovat původní povrchové úpravy včetně zachování původní barevnosti. Jde především o dřevěné prvky, které byly původně upraveny lazurováním, způsobem zjemňujícím barvy a trochu pohádkový půvab domu a zdůrazňujícím krásu dřeva.
  Rekonstrukce měla za cíl s maximální pokorou očistit vilu od nánosů času, zároveň ale přeměnit toto místo v živý kulturní stánek. Moravská galerie zde umístila jednak stálou expozici, která představuje architekta Dušana Jurkoviče nejen jako milovníka lidové architektury, ale jako tvůrčí osobnost s mimořádným smyslem pro prolínání vlivů a inspirací, pro hledání vztahů mezi nimi.
  Prostory v 1. patře vily jsou určeny pro pořádání sezónních výstav blízkých Jurkovičovu odkazu. Rekonstrukce proběhla v několika etapách a její průběh byl zachycen na webových stránkách Moravské galerie.


 • obrazy

  img12657.jpg img12639.jpg img12638.jpg img12658.jpg img12659.jpg img12660.jpg img12651.jpg img12652.jpg img12653.jpg img12654.jpg img12655.jpg img12656.jpg img12650.jpg img12649.jpg img12648.jpg img12640.jpg img12641.jpg img12642.jpg img12643.jpg img12644.jpg img12645.jpg img12646.jpg img12647.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-Žabovřesky


 • významné osoby

  Dušan Samuel (Samo) Jurkovič
  Benedikt Škarda
  B. Škarda vytvořil mozaiku „Bača a drak“


 • události

  27. 4. 2018
  Výstava V kůži Dušana Jurkoviče 29. 4. 2016
  Výstava Martin Rajniš: První architektura 26. 6. 2015
  Výstava Modfolk. Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM 1. 4. 2011
  Zpřístupnění zrekonstruované Jurkovičovy vily 18. 6. 2010
  Turistický minibus v Brně
  jedna z významných staveb zahrnutá do prohlídkového okruhu turistického minibusu

  další události (1)...


 • související odkazy

  mapa
  Jurkovičova vila - MG
  Obrazová příloha na Wikimedia Commons


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 03. 2019

Jurkovičova vila v lednu 2011. Zdroj: www.moravska-galerie.cz.