Internetová encyklopedie dějin Brna

Šumavská 33–33b/525, 959, výškové administrativní budovy

výškové administrativní budovy


 • historický název

  „brněnská trojčata“

 • ulice

  Šumavská 33–33b/525, 959


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Šumavská 519/33 (stav k 26. 2. 2018) - vlastnické právo:
  - AGRIE Office s. r. o., náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 616 00 Brno
  - Česká republika. Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4.


 • poznámka

  Komplex budov s orientačními čísly 33 (č. p. 525), 33a (č. p. 929), 35 (č. p. 519) prochází postupnou rekonstrukcí, která však vyvolává záporné reakce historiků architektury i pracovníků památkové péče. Problém spatřují v tom, že při zamýšlené rekonstrukci každý dům získá jinou výšku, domy budou mít 18, 22 a 24 pater.
  Projektant, architekt Roman Zajíc, investorovi zaslal dopis, ve kterém uvádí, že investor přístavbou chystá zásadní změnu autorského architektonického díla, která zničí jeho hodnotu.
  Odmítavé stanovisko vydali také památkáři. Jejich stanovisko sice není závazné (objekty nejsou památkově chráněny), nicméně při rozhodování o povolení stavby magistrátním úředníkům poslouží jako podklad. „Ve stanovisku konstatujeme, že nadstavba výrazně a nevratně poškodí hodnoty městské památkové rezervace. Po přístavbě by budovy převýšily obě hlavní brněnské dominanty, Špilberk a Petrov, a staly by se novou nežádoucí dominantou města," vysvětlil ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.
  Společnost v roce 2017 dokončila rekonstrukci budovy C (Šumavská 35) za dvě stě milionů korun, při opravách dělníci vyměnili veškeré vnitřní rozvody a vybavení. Vyměnili také plášť stavby, i proti této rekonstrukci se projektant Zajíc ohradil. Podle investora však už byla rekonstrukce potřebná. „Revitalizace sice byla nutná, ale obnova pláště budovy její hodnotu nevratně poškodila, protože stavba úplně změnila charakter. A chybou by byla i nadstavba dalších budov. Jsou to tři stejně vysoké objekty, a výškové rozdíly změní jejich charakter," podotkl historik architektury Rostislav Koryčánek.


 • stavební vývoj

  Komplex administrativních budov generálního ředitelství Cheposu, Zbrojovky a ČSOB představuje jednu z nejdůležitějších výškových dominant města.
  Původní návrh obsahoval čtyři výškové kancelářské budovy a jeden obchodní pavilon, realizovány byly tři sedmdesátimetrové věže na společné podnoži s garážemi a parkovištěm na terase v úrovni nástupního podlaží. U všech budov jde o železobetonový skelet se zavěšeným pláštěm z typových skleněných panelů.

  Projekt: 1965.
  Realizace: 1970.
  Autoři: Roman Zajíc, Jaroslav Ryška, L. Gabriel, Jiří Gregorčík, František Antl (urbanistické řešení).


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Lk, Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2020