Internetová encyklopedie dějin Brna

Barvičova 15/15, Kumpoštova vila

Kumpoštova vila


 • ulice

  Barvičova 15/15


 • území

  Brno-Stránice

 • majitelé

  Vila je nadále v majetku rodiny, na jeho velmi dobrém zachovalém stavu má zásluhu Jindřich Kumpošt (syn akad. arch. Jindřicha Kumpošta).


 • zajímavosti

  Vila je doplněna sochařskou výzdobou od Václava H. Macha, tzv. Hráč na niněru, který spočívá na sloupovém dříku před zahradním průčelím a sousoší Matka s dítětem před uliční frontou. Václav Hynek MachJindřichem Kumpoštem úzce spolupracoval v raných 20. letech 20. století.


 • vznik

  1922–1924


 • stavební vývoj

  Vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta (1891–1968) je situována na parcele, pozvolně se svažující k jihu, kam se obrací zahradním průčelím. Suterén kromě bytu domovníka obsahuje garáž, sklep, kotelnu, prádelnu a sušárnu. Hlavní vstup na severní uliční straně vede do prostorné haly, z níž je přístupný velkoryse dimenzovaný pokoj se schodištěm do patra, s okenním arkýřem a dveřmi na prosklenou verandu, odkud se vstupuje na zahradní terasu. Hloubkově orientovaná chodba odděluje tuto společenskou a současně rodinnou část od provozních prostor kuchyně, spíže, umývárny, předsíně a veřejného schodiště. Do patra umístil architekt ateliér s vlastní pracovnou a kanceláří zaměstnanců, dvě ložnice se šatnou a lázní. Větší ložnice má na zahradní straně rozměrný balkón nad přízemní verandou. Chodba tvoří opět hranici mezi obytnou a pracovní částí a hostinským pokojem, pokojem pro služku, předsíní a veřejným schodištěm.
  Dispozičním řešením je Kumpoštova vila dokladem příkladného spojení rodinného bydlení se společenskými, pracovními a obslužnými funkcemi. Provozní uspořádání se důsledně promítá do exteriéru vily, jehož výraz dotváří režné cihlové zdivo v kombinaci s betonem, umělým kamenem a bílými nátěry oken a dveří. Horizontální prvky trnoží, říms, překladů a parapetů jsou vyvažovány vertikálami pilířů na západní straně, komíny a kanelovaným sloupovým dříkem před zahradním průčelím, na němž spočívá socha Hráče na niněru od Václava H. Macha, rovněž autora sousoší Matky s dítětem před uliční frontou. Stylová provenience vily nezapře poučení na holandské architektuře. Spojení architektonické a sochařské složky, formování hmot a použité materiály připomínají amsterdamské stavby Michela de Klerka.
  (Převzato od J. Sedláka, Slavné brněnské vily.)


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jindřich Kumpošt
  stavitel a tehdejší majitel domu Václav Hynek Mach
  autor sochařské výzdoby


 • objekty

  Hlídající pes
  sochařská realizace: Barvičova 15/01
  socha umístěna v zahradě
  Matka s dítětem
  sochařská realizace: Barvičova 15/02
  socha umístěna v průčelí domu
  věž architektů
  jiná realizace: Vaňkovo náměstí 0/01
  vila arch. Kumpošta, jemuž je pomník věnován


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 29. 12. 2019