polyfunkční budova


  historický název

  administrativní budova s obchody Československé strany lidové


  domovní znamení

  U kozla


  ulice

  Kozí 8/684


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Sedmipodlažní budova z let 1989–1992, postavená v proluce, má v parteru komerční prostory, následují tři patra kanceláří a nad nimi jezuitský konvent s kaplí, halou a refektářem (dnes Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova).
  Strohé konstrukční řešení fasády kontrastuje s vertikálními rostlinnými prvky z bílého a žlutého kovu. Sokl a portál byly zhotoveny z hořického pískovce a umělého kamene, výkladce z dubového dřeva a vrata z kovu (měď).
  Investor: Československá strana lidová.
  Autoři? Vladimír Čuhel, Michal Říčný - Atelier Tišnovka.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 20. 06. 2022