Triglav pojišťovna, a. s.


  historický název

  Pragobanka, a. s.


  ulice

  Novobranská 1/544


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Moderní portál v parteru neorenesančního měšťanského domu navrhl ve 30. let 20. století Norbert Troller.
  O 60 let později byla provedena citlivá adaptace, která vycházela z Trollerových úprav. Původní nosné pilíře byly zbaveny vyzdívky a obkladu, konstrukce byla provedena z ocelových válcovaných tyčí a žeber, opláštění z nerez plechu se vsazenými žebry. Římsa aerodynamického profilu v nároží byla prolomena lamelami s neonovým osvětlením.
  Realizace: 1992–1993, Investor: Pragobanka, a. s., autoři: Ludvík Grym, Jindřich Škrabal.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Norbert Troller
  autor původního návrhu portálu domu


  Lk


Aktualizováno: 03. 08. 2022