Moravské zemské muzeum  území

  Brno-město


  majitelé

  Česká republika (vlastnické právo). Právo hospodaření s majetkem státu MZM, Zelný trh 299/6, 659 37 Brno.


  obyvatelé

  Chir. Dr. Wenzel Kroczak s rodinou (doloženo k roku 1822)


  současný stav

  Objekt je uveden v katastru nemovitostí jako stavba s číslem popisným, se způsobem využití jako jiná stavba. Na parcele je chráněno menší území. Vlastnické právo je omezeno věcným břemenem (podle listiny).


  městská část

  významné osoby

  Wenzel Kroczak
  v domě bydlel i se svou rodinou


  Menš


Aktualizováno: 02. 04. 2013