Obchodní dům „Letmo“


  ulice

  Nádražní 2a/681


  území

  Brno-město


  majitelé

  Vlastnické právo (údaj platný k 3. 5. 2013): PZ Projekt a. s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny), Zástavní právo smluvní.
  Jiné zápisy v KN: Poznámka spornosti.


  provozovny

  Obchody:
  - Jonaz Isakiewicz (doloženo kolem roku 1870)
  - Ignaz Kohn (doloženo kolem roku 1870)
  - Josef Piowaty (doloženo kolem roku 1870).

  Lékaři:
  - MUDr. Marek Epstein, ženský lékař (doloženo v roce 1909)
  - MUDr. Viktor Herling, specialista na nemoci kožní, pohlavní a také na kosmetiku (doloženo v roce 1909),
  - MUDr. Gustav Mautner, dětský lékař (doloženo v roce 1909)
  - MUDr. Gustav Huth, zubní lékař (doloženo v roce 1909).


  firmy a instituce

  Hasičská vzájemná pojišťovna (doloženo před rokem 1918)


  poznámka

  Oprava budovy zničené ohněm v roce 2002 stála přes 300 mil. Kč. V okamžiku otevření bylo obsazeno zhruba 60 % všech obchodů.
  Dům má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Obchody v domě se budou zaplňovat postupně, poslední tři patra totiž ještě teprve čekají na kolaudaci. Podle investora bude na konci prázdnin 2013 „Letmo“ obsazeno zhruba z 85 %. Fasáda nového domu je bílá, s nepravidelně tvarovanými velkými okny.
  Investorem stavby je developerská firma IFM Group.


  stavební vývoj

  Po zbourání hradeb začala v 60. letech 19. století na uvolněných pozemcích výstavba; v tomto prostoru vznikl třípatrový dům s obchody v přízemí. V souvislosti s tzv. velkoměstskou přestavbou (kolem roku 1912) v přednádražním prostoru, který se stal součástí okružní třídy, vznikla budova, která zde přetrvala až do zničení za druhé světové války. Dům na výhodném místě se stal sídlem řady obchodů v přízemí a měla zde ordinace řada brněnských lékařů.
  Původní zástavba byla zničena při náletu 20. 11. 1944 a poté zde byla dlouhou dobu proluka.
  Teprve v 70. letech 20. století se objevil investor, podnik Vítkovice, který tu plánoval postavit víceúčelové pracoviště pro svoji brněnskou pobočku.
  V letech 1983–1991 vznikl objekt autorského týmu architektů Jaromíra Kurfürsta z brněnského Brnoprojektu, Aleny Šrámkové z Prahy a Jiřího Suchomela z Liberce, kteří řešili především netradiční obvodový plášť. Na tehdy neobvyklé ekologické dvojité fasádě se podílel i specialista Václav Žemlička.
  Původně šlo o polyfunkční dům se dvěma PP a devíti NP, přičemž ve druhém PP se nacházel železobetonový kryt civilní obrany. Budovou procházel exteriérový průchod s eskalátory a schodištěm, spojující ulici Josefskou na vyšší úrovni a přednádražní prostor na styku ulic Nádražní a Benešova na nižší úrovni. Navíc zde byla návaznost na podchod pod nádražím směrem na Zvonařku s výstupy k tramvajovým zastávkám a nástupy na nástupiště hlavního nádraží.

  V roce 2002 došlo k požáru v herně s tragickými následky. Následně bylo nutné vyměnit stropní desky mezi prvním a druhým NP.
  Záměr opravit poničenou budovu narazil na složité majetkoprávní vztahy, v průběhu téměř deseti let objekt chátral, došlo k částečnému rozkradení a poničení značné části původní fasády, místo se stalo centrem kapesních zlodějů, narkomanů a bezdomovců a nedůstojným „uvítáním“ návštěvníků Brna.
  Po odkoupení všech částí objektu jedním vlastníkem došlo v roce 2011 k narovnání složitých majetkoprávních vztahů a objekt byl od konce roku 2011 připraven k rekonstrukci. Inženýrskou a developerskou činnost zajišťovala pro svoji dceřinnou společnost PZ PROJEKT a.s. mateřská akciová společnost IFM GROUP a.s., technický dozor investora společnost INVESTINŽENÝRING a.s., projektovou činnost společnost IMOS Brno a.s. prostřednictvím architektů Ing. arch. Tomáše Dvořáka a Ing. arch. Miloše Dvořáka z atelieru IKA BRNO s.r.o.  městská část

  významné osoby

  Jan (Hans) Epstein
  v původním domě (tehdy č. 2) působil jako externí lékař Marek (Marcus) Epstein
  v původním domě (tehdy č. 2) měl ordinaci Viktor Herling
  v původním domě (tehdy číslo 2) měl ordinaci Gustav Huth
  v původním domě (tehdy č. 2), měl ordinaci Gustav Mautner
  v původním domě (tehdy č. 2) měl ordinaci


  objekty

  památník zemřelých hasičů
  pomník: Nádražní 2a/01


  události

  1. 5. 2013
  Odhalení památníku brněnským hasičům 1. 5. 2013
  Otevření obchodního centra „Letmo“ 8. 1. 2002
  Požár brněnského kasina CARE 20. 11. 1944
  II. americký nálet na Brno
  původní dům byl při náletu zcela zničen


  Menš


Aktualizováno: 26. 04. 2019