Otevřená zahrada a poradenské centrum


  ulice

  charakteristika

  Konceptem řešení je propojování městských veřejných prostorů a jejich nálad - parky s ulicemi, dvory se zahradami.
  Nově postavený objekt na úpatí Špilberku leží na pozemku, který je spojnicí mezi zeleným příkrovem kopce a historickou dopravní tepnou na ulici Údolní.
  Funkce nového domu se zahradou je i v jistém smyslu pojítkem mezi různými světy: šetrného a úsporného na straně jedné a běžného, který se o úsporných formách žití a stavění teprve dozvídá.


  území

  Brno-město


  firmy a instituce

  Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno


  nej...

  Česká republika: první česká pasivní budova administrativního typu


  zajímavosti

  Protáhlý objekt poradenského centra je usazen na svahu po spádnici, takže na pozemku nevytváří bariéru. Na všech úrovních můžeme dům prostoupit a prohlédnout si jej, nebo se do něj vnořit přes zelenou pobytovou střechu.
  Jižním koncem objekt vrůstá do svahu a nabízí tak k pobytu čtvrté venkovní podlaží - střechu.
  Školní a výukové aktivity probíhají v zahradě, na stezkách a ve dvoře.
  Zahrada je vybavena 12 výtvarnými instalacemi, které budou sloužit při enviromentální výchově jako objekty představující živly a přírodní fenomény: Země (fenomény: Ze života odpadu, Ekologická pyramida, Kronika naší země, Země živitelka, Proměny přírody), Voda (fenomény: Vodní tok, Nejcennější tekutina), Vzduch (fenomény: Síla větru, Počasí a podnebí), Slunce (fenomény: Cesta světla, Sluneční energie, Fotovoltaický květ).
  Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 58 pracovních míst a recepce. Konferenční sál disponuje až 49 místy v základní sestavě, kterou lze variabilně měnit. Sál je možné provozovat samostatně a nezávisle na kancelářské části.


  poznámka

  Investor: Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno, spolufinancování Státní fond životního prostředí.
  Architekt - autor: Projektil architekti s.r.o. Roman Brychta, Adam Halíř (generální projektant), Ondřej Hofmeister, Petr Lešek.
  Spolupráce: Tomáš Bouma, Marek Sankot.
  Zeleň a koncepce zahrady: Lucie Komendová.
  Výtvarné dílo: Petr Korecký.
  Vizuální styl a infosystém: Ondřej Doležel, Pixl-e.
  Náklady na celý areál: 61 milionů Kč.
  Užitné plochy budov: 1 620 m² - celkem.
  Plochy zeleně a střešní zahrady: 2 200 m2 a 426 m² střešní zahrada.
  Obestavěný prostor: 6 203 m² - celkem.
  Zastavěná plocha: 684 m² - celkem.
  Generální dodavatel: Skanska a.s.
  Soutěž: workshop 05/2009.
  Projekt: 2009–2011.
  Realizace: 2011–2012.

  Budova je navržena v pasivním energetickém standardu jako administrativní budova, přístupná veřejnosti, a prostřednictvím svého provozovatele otevřeně publikující parametry dosažené za provozu.
  Za první čtyři měsíce užívání budovy se např. podařilo ušetřit 60 procent nákladů na vodu recyklací dešťové vody. Stavba je vlastně katalogem všech možných technologií pasivních staveb. Od hi-tech, jakými jsou tepelná čerpadla a speciální aktivní betony ve stropech, které umí chladit i hřát a nahrazují klimatizaci, přes automatické žaluzie vypočítávající ideální zastínění nebo rekuperační jednotky, až po spíše přírodní „technologie“, jako je třeba hliněná omítka nebo jezírko s rostlinami, jejichž kořenový systém dočišťuje použitou vodu.  městská část

  objekty

  události

  16. 10. 2018
  Slavnostní instalace „Poesiomatu“ v Brně 11. 10. 2018
  Výsadba lípy ke 100. výročí vzniku Československa 30. 11. 2012
  Slavnostní otevření poradenského centra se vzdělávací zahradou 28. 6. 2011
  Poklep základního kamene poradenského a vzdělávacího centra Otevřená zahrada


  Menš


Aktualizováno: 26. 11. 2015