provozní budova Státní zemědělské a potravinářské inspekce


  ulice

  Květná 15/504


  území

  Brno-Pisárky


  stavební vývoj

  Administrativně laboratorní objekt, situovaný na svažité parcele a rozčleněný do dvou terasovitě sestupujících křídel, se zdařile začlenil do okolní vilové zástavby. Formální příbuznost s funkcionalismem připomíná střídmé, vilově pojaté průčelí, za nímž se nachází pětipodlažní hmota budovy, charakterizovaná výrazným užitím skla, luxferových ploch a ocelových schodišť.

  Realizace: 1996.
  Investor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
  Projekt: Petr Uhlíř, Karel Tuza, Jaromír Černý - A PLUS.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 29. 03. 2017