Internetová encyklopedie dějin Brna

Květná 15/504, provozní budova Státní zemědělské a potravinářské inspekce

provozní budova Státní zemědělské a potravinářské inspekce


 • ulice

  Květná 15/504


 • území

  Brno-Pisárky


 • stavební vývoj

  Administrativně laboratorní objekt, situovaný na svažité parcele a rozčleněný do dvou terasovitě sestupujících křídel, se zdařile začlenil do okolní vilové zástavby. Formální příbuznost s funkcionalismem připomíná střídmé, vilově pojaté průčelí, za nímž se nachází pětipodlažní hmota budovy, charakterizovaná výrazným užitím skla, luxferových ploch a ocelových schodišť.

  Realizace: 1996.
  Investor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
  Projekt: Petr Uhlíř, Karel Tuza, Jaromír Černý - A PLUS.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 29. 03. 2017