Kostel sv. Maří Magdaleny


  historický název

  Kostel sv. Maří Magdaleny  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Původní kostelík sv. Maří Magdaleny stál od konce 15. století na místě staré židovské synagogy brněnské židovské obce.
  Na jeho místě postavili františkáni (jejichž původní klášter a kostel sv. Bernarda z poloviny 15. století stál původně před hradbami Brna, ale byl v roce 1643 z nutných obranných důvodů města stržen a spálen) v letech 1651–1654 dnešní kostel a na přilehlých čtyřech parcelách původních městských domů i klášter v letech 1654–1671.
  Klášter měl malou nemocnici, lékárnu a cennou knihovnu a v letech 1677–1704 se těšil štědrosti brněnské šlechty i měšťanů, což umožnilo další výzdobu kostela.
  Dne 31. 5. 1786 byl klášter císařem Josefem II. zrušen (budovy poté sloužily vojenským účelům) a kostel se stal kostelem farním. V roce 1912 sídlili při kostele eucharistiáni (Kongregace Nejsvětější svátosti), od roku 1991 o něj pečují petrinové. V 80. letech 20. století byl kostel opraven.  stavby

  Konvent kláštera františkánů
  Františkánská 2-4/501


  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Bláha
  místo jeho působení v duchovní správě Vojtěch Antonín Jeniš
  od roku 1990 rektor tohoto kostela Ferdinand Kellner
  restauroval sochy na průčelí kostela Josef Kratochvil
  místo jeho působení v duchovní správě v prvních letech kněžské služby Metoděj Nebojsa
  místo jeho působení v duchovní správě v 70. letech 20. století
  další významné osoby (3)...


  objekty

  socha sv. Floriána
  sochařská realizace: Františkánská 2/01
  v nice kostela


  události

  5. 10. 2014
  Svěcení řeckokatolického kostela sv. Josefa
  místo prozatímních bohoslužeb řeckokatolické církve
  14. 2. 1651
  Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 22. 04. 2020