Internetová encyklopedie dějin Brna

Vídeňská, II. starobrněnská rotunda

II. starobrněnská rotunda


 • ulice

  Vídeňská

 • charakteristika

  Při výzkumu na ulici Vídeňské se v roce 2012 podařilo k již známému pohřebišti doložit i sakrální stavbu - románskou rotundu. Jedná se o stavbu kruhového půdorysu s podkovovitou apsidou na východní straně.
  Ze stavby se nám bohužel dochoval pouze neúplný negativ základového zdiva lodě, což je důsledkem postupného narušování mladšími stavebními činnostmi, a to již od vrcholného středověku.
  Doposud neznámá rotunda neznámého zasvěcení představuje zásadní nález, který v kontextu s pohřebištěm a doposud známou sídlištní aglomerací na pravobřeží Svratky doplňuje naše představy o raně středověkém brněnském hradě, respektive jeho jižním předhradí.

  Rotunda se řadí k rotundě P. Marie na Starém Brně a rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, jejichž výstavba je datována do 11. století. Za fundátory těchto staveb lze považovat moravská údělná knížata. V našem případě jako stavebník připadá v úvahu nejpravděpodobněji Konrád I. Brněnský (asi 1035 až 6. září 1092). Obě starobrněnské rotundy si jsou velmi podobné. Zda byly vystavěny zároveň nebo postupně, kdy levobřežní je z podstaty věci starší (je v prostoru hradu), se můžeme jen dohadovat.
  Kdy rotunda zanikla, nevíme. Zanikla však zřejmě poměrně brzy, což nepřímo dokládá i to, že o ní nemáme žádnou písemnou zmínku.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Brno-Štýřice


 • obrazy

  img17643.jpg img17644.jpg img17645.jpg img17646.jpg


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Druhá starobrněnská rotunda"


 • městská část

  Brno-střed


 • archeologické výzkumy

  2012-2013 Bytový dům Vídeňská, II. etapa


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 09. 11. 2014

Vídeňská - II. starobrněnská rotunda (pohled od JZ na částečně dochovanou loď rotundy), listopad 2012. Foto: archiv Archaia Brno, o.p.s.