Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů


  historický název

  Kostel Nalezení svatého Kříže  charakteristika

  Původní kostel Nalezení sv. Kříže byl zbudován řádem kapucínů po jejich příchodu do Brna v roce 1604 během dvou let před brněnskými hradbami poblíž dnešní Měnínské brány.
  V roce 1645 byl však na příkaz vojenského velitele Raduita de Souches spolu s dalšími objekty zbořen, aby neposkytl opěrný bod obléhatelům města Brna. Kapucíni se uchýlili do města do měšťanského domu na dnešním náměstí Svobody a bohoslužby se konaly v kostele sv. Mikuláše.
  Od roku 1648, kdy kapucínům František hrabě Magnis věnoval tři domy v místech dnešního klášterního areálu začali s budováním kostela, jehož jednoduchá podoba je pro řád typická, a to podle vytvořeného italského vzoru řádového bratra z benátské provincie P. Antonia z Pordenone. Klášterní budovy přiléhající ke kostelu byly postaveny podle projektu brněnského stavitele Ondřeje Erny v letech 1648–1651. Celý areál tak uzavřel jižní stranu bývalého Uhelného trhu, dnes Kapucínského náměstí.

  Na průčelí kostela je mezi okny nad vchodem mozaikový obraz V. Vokolka, provedený J. Šindlerem s námětem Kázání sv. Františka z Assisi, který nahradil původní (povětrnostními vlivy zničený) obraz Josefa Tadeáše Rottera z 1. poloviny 18. století Nalezení sv. Kříže.
  Na terase před vchodem do kostela stojí sochy řádových světců (sv. Josef, sv. Fidelius, František z Assisi, sv. Antonín Paduánský, sv. Felix z Cantalicia) jež vytvořil Jan Adam Nessmann v roce 1765, sochu sv. Vavřince pak Čeněk Vosmík v roce 1927 na místě zničené sochy Nejsvětější Trojice.
  V té době vzniklo z nadace Františka barona Trencka i nové křídlo klášterní budovy s nástropní freskou Josefa Sterna. Vnitřek areálu vyplňují terasovité zahrady, jež sloužily k meditacím mnichů a dnes tvoří zajímavou oázu klidu uprostřed města.
  Oltářní obraz Nalezení sv. Kříže vytvořil nizozemský malíř a rytec Joachim Sandrart v roce 1655, obrazy na bočních oltářích jsou většinou dílem Josefa Rottra. Kazatelna je prostá a je umístěna na pravé, nikoliv (jak bývá zvykem) na levé straně kostelní lodi.
  Kapucínská hrobka patří k brněnským zajímavostem, protože v podzemí areálu kláštera uchovávala - díky svému důmyslnému systému větracích šachet - na 150 mumifikovaných ostatků nejen mnichů, ale i řady příslušníků šlechtických a měšťanských rodin, mezi nimiž má dodnes své významné místo i František baron Trenck, který zemřel ve vězení na Špilberku v roce 1749. Z tohoto velkého počtu však zůstalo už jen 24 mumií mnichů a 50 příznivců kláštera.


  území

  Brno-město  městská část

  významné osoby

  Emil František Boreček
  místo jeho působení v duchovní správě Zeno Eduard Diviš
  kostelník a vrátný v klášteře, kustod kapucínské hrobky Metoděj Martin Frank
  působil zde v duchovní správě František Antonín Grimm
  uložen v kapucínské kryptě Mořic (Mauric) Grimm
  pohřben v kapucínské hrobce
  další významné osoby (4)...


  události

  5. 10. 2019
  Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla 8. 3. 2017
  Uložení palce barona Trencka do kapucínské hrobky 27. 5. 2004
  Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna 5. 10. 1872
  Slavnostní uložení ostatků barona Trencka do rakve 7. 5. 1656
  Posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže


  Fl


Aktualizováno: 07. 05. 2021