Kostel sv. Mikuláše


  historický název

  Kostel sv. Mikuláše  charakteristika

  Kostel sv. Mikuláše vznikl na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody) jako centrum kolonistů přišlých do Brna na počátku 13. století a mluvících románskými jazyky.
  První písemná zmínka o něm je z roku 1231 v listině olomouckého biskupa Roberta.
  Od roku 1261 byl potvrzen papežem Alexandrem IV. jako filiální kostel sv. Jakuba a podléhal jeho správě. Neměl však právo křtu a pohřbu. V roce 1425 tento vztah potvrdil také olomoucký biskup Jan.
  Dne 5. 10. 1585 mu byla při celkové opravě osazena nová věžička a byl znovu vysvěcen. V roce 1622 převzali kostelík brněnští jezuiti pro svou katechezi v české řeči.
  V 18. století býval obdarováván různými finančními odkazy (např. v roce 1749 mu kněžna Marie Antonie Hrzánová, roz. Lichtensteinová v závěti odkázala 1.000 zlatých).
  V roce 1760 byl za podpory brněnských obchodníků opět opraven a doplněn věží. V roce 1785 se už o něm uvažovalo jako o možné náhradě za tehdy vyhořelou Redutu, ale k tomu nikdy nedošlo. Rok poté (1786) však byl odsvěcen a předán vojenské správě jako skladiště v sousedství městské váhy přeměněné od konce 20. let 18. století na hlavní městskou strážnici.
  V roce 1869 byl prodán městu Brnu a v roce 1870 zbořen. Obrys jeho obvodu je dnes vyznačen v dlažbě náměstí.


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1870


  území

  Brno-město


  městská část

  významné osoby

  Albert Crosna
  místo posledního odpočinku


  objekty

  kostel sv. Mikuláše
  pamětní deska: náměstí Svobody 0/05 náhrobník rektora Alberta z Krosna
  náhrobník: náměstí Svobody 0/07
  původní umístění (dnes Muzeum města Brna)


  události

  25. 8. 1869
  Předání kostela sv. Mikuláše městské správě  Fl


Aktualizováno: 02. 09. 2018