Internetová encyklopedie dějin města Brna

Beethovenova -, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů


 • ulice

  Beethovenova -

 • charakteristika

  Dnešní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v místech, kde už na začátku 13. století stával patrně malý románský kostelík Matky Boží. Ten byl přestavěný po roce 1241 (1243) do gotické podoby a sloužil jako řádový kostel tehdy tam nově založeného řádu augustiniánek zv. herburgy (podle první abatyše Herburgy).
  Pozemek pro kostel daroval 1240 klášteru brněnský měšťan Ulricus Niger (Oldřich zv. Černý) spolu s dalším majetkem v okolí Brna, který herburgy poté ještě rozmnožily. Mimobrněnský majetek utrpěl velké škody za husitských válek, klášter dvakrát vyhořel (1279 a 1500) a v 16. století došlo i k mravnímu úpadku kláštera a proto jejich areál spolu se zbylým majetkem převzalo roku 1524 do správy město Brno.
  Roku 1578 byly herburgy rozpuštěny. Jejich majetek a klášterní budovy v městě Brně převzali v roce 1581 jezuité, kteří už od roku 1572 pobývali a působili v Brně na Petrově. Ti zprvu kostel jen upravili pro svou potřebu, ale poté v letech 1598–1602 zbořili a vystavěli na jeho místě zcela nový chrám za účasti Giorgia Gialdiho.
  V letech 1662–1668 byl kostel znovu přestavěn, a to podle plánů brněnského stavitele Jana Kř. Erny a v letech 1732–1733 byla jeho věž zvýšena Mořicem Grimmem.
  Kostel sloužil jezuitskému řádu a jeho koleji až do roku 1773, kdy řád jezuitů byl císařem Josefem II. zrušen a jeho členové museli opustit naše země.


 • území

  Brno-město


 • zajímavosti

  Spolu s kostelem získali jezuité v roce 1581 i k němu přilehlé budovy bývalého kláštera herburek, jež postupně od roku 1593 zcela přestavěli, rozšířili (areál zabral dalších 21 domů) a upravili podle projektu Antonia Gabriho pro svou studentskou kolej. Tam pak soustředili své školství a ubytování žáků a studentů, knihovnu, studovny a divadelní sál. V konečném stadiu šlo o rozsáhlý objekt se sedmi dvory.
  Po odchodu jezuitů z Brna v roce 1773 v něm ještě krátce poté působila akademie z Olomouce. Pak však připadl spolu s kostelem vojenské správě jako kasárna.
  Celý objekt byl v roce 1904 zbořen, zachován zůstal jen kostel (v roce 1944 značně poškozený leteckým bombardováním Brna) a monumentální brána do tzv. kardinálského dvora, jež je přenesena do dnešní Mozartovy ulice.
  Dnes je bývalý areál kláštera zastavěn honosnými domy ulic Dvořákovy, Mozartovy, Beethovenovy a Rooseveltovy.


 • stavební vývoj

  zobrazit Kostel byl vystavěn mezi léty 1598 (základní kámen) a 1602 (vysvěcení) na místě starého kostela. Krypta v kněžišti byla vybudována z podnětu Františka kardinála z Dietrichsteinu v letech 1605–1607 (v ní uložen - kromě některých členů rodu Dietrichsteinů - např. P. Martin Středa (1588–1649), významný rektor jezuitské koleje a spoluúčastník obrany Brna proti Švédům v roce 1645 a P. Jakub Kressa (1648–1715), vynikající matematik své doby, znalec řady orientálních jazyků a přednášející na řadě evropských univerzit).
  Věž byla zastřešena v letech 1627–1628 a kostel vydlážděn v letech 1673–1674.
  Kaple sv. Františka Xaverského přistavěna J. Kř. Ernou v letech 1670–1671. V letech 1732–1733 zvýšil Mořic Grimm věž o zvonicové patro a ve 30. a 40. letech 18. století byl postupně nově upraven celý interiér kostela.
  Po roce 1945 kostel opraven po zásahu bomb v roce 1944 a následcích akcí při bojích o Brno na jaře roku 1945.


 • obrazy

  img16938.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kláštery ve městě II. (severní část)"
  "Plánování a výstavba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně kolem roku 1600"
  "Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně"
  "Brněnské kostely"
  "Brněnské kostely (32 brněnských kostelů ve 230 fotografiích)"
  "Umělecké památky Moravy a Slezska 1 /A - I"
  "Památky Brna"


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Jan Křtitel Erna
  autor plánu přestavby provedené v letech 1662–1668 Antonio Gabri
  autor projektu na stavební úpravy kostela na konci 16. století Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel, pod jehož vedením byla zvýšena věž kostela Josef Hladík
  místo jeho působiště v duchovní správě Oldřich Navařík
  rektor kostela v osmdesátých letech 20. století
  další významné osoby (4)...
  Jiří Novotný
  místo posledního odpočinku Jan Palacký
  místo posledního rozloučení i místo posledního odpočinku (krypta kostela) Jan Sarkandr (Sarkander)
  místo jeho vysvěcení na jáhna Martin Středa (Stredonius)
  místo posledního odpočinku


 • objekty

  30. výročí návštěvy Matky Terezy z Kalkaty
  pamětní deska: Beethovenova 0/01 A. Slovák
  pamětní deska: Beethovenova 6/01 Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie
  varhany: Jezuitská 0/04


 • události

  22. 10. 2016
  Radeckého den v Brně
  místo konání vzpomínkové bohoslužby
  10. 11. 2014
  Odhalení pamětní desky blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty
  místo odhalení
  29. 6. 2014
  Slavnost svěcení varhan pro Brno
  místo svěcení varhan
  11. 11. 2009
  Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
  místo slavnosti a místo instalace zvonu
  21. 3. 2009
  400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
  místo přijetí jáhenského svěcení J. Sarkandera

  další události (4)...
  9. 3. 2006
  Výročí UNESCO – zahájení oslav 300 let od úmrtí jezuity G. J. Kamela
  místo pontifikální bohoslužby
  22. 9. 2002
  Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
  místo konání slavnosti
  15. 5. 1996
  Festival staré hudby Brno 1996 - 1. ročník
  jedno z míst konání festivalu
  10. 11. 1984
  Návštěva Matky Terezy v Brně
  místo návštěvy


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 20. 09. 2018

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici v roce 2014. Zdroj: archiv Magistrátu města Brna.