Kostel sv. Janů a klášter minoritů


  historický název

  Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty


  ulice

  charakteristika

  Kostel sv. Janů vznikl jako klášterní kostel menších bratří (minoritů) řádu sv. Františka z Asissi, kteří byli do Brna uvedeni českým králem Václavem I. a Janem Velenem z Boskovic před rokem 1230, nedlouho po založení řádu v roce 1209. Usadili se v tehdy české čtvrti, patřili vždy k české vrstvě brněnského obyvatelstva, kterou podporovali a jsou jediným brněnským klášterem, který na svém místě setrval až do dnešních dnů.


  území

  Brno-město


  nej...

  Brno: Minoritský klášter s kostelem sv. Janů se nachází na svém místě nepřetržitě - jako jediný - už více než 780 let


  zajímavosti

  Kostel se těšil úctě řady mecenášů, kteří kostelu odkazovali ve svých testamentech různé dary (např. v roce 1349 Petr Ferreus odkázal 6 hřiven stříbra na zhotovení skel do jednoho kostelního okna, nebo v roce 1497 brněnský nožíř Petr odkázal kostelu "dveře železné, veliké, porúčiem k sv. Janovi k zakrystii").
  Stavbu loretánské kaple a její podzemní krypty, kterou inicioval kvardián minoritského kláštera Barnabáš Freisler umožnil pak odkazem celého svého jmění baron Wertemy, který v ní byl poté také pohřben. Poslední místo odpočinku tu našli v první polovině 18. století i Jan Kryštof Říkovský z Dobrčic, moravský podkomoří hrabě Panizza a četní členové rodu hrabat Schrattenbachů.


  poznámka

  Na místě Lorety na nároží Jánské a Minoritské ulice byl už od roku 1272 hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1620.


  stavební vývoj

  Původní románský kostelík ze 13. století byl po dvou poškozeních ohněm v roce 1262 a 1306 přestavěn kolem roku 1320 na trojlodní kostel gotický. Tuto přestavbu podpořil rod pánů z Boskovic, zejména Arkléb z Boskovic. V této podobě zůstal kostel až do roku 1720.
  V letech 1716–1726 přistavěl na jeho severní straně uprostřed menšího hřbitova (při dnešní ulici Jánské), zrušeného v roce 1620, brněnský stavitel Mořic Grimm Loretánskou Svatou chýši, kterou obestavěl ambitem, do něhož včlenil i hřbitovní kaple sv. Iva a sv. Josefa a podzemní kryptu spolu s dalšími dvěma postranními pod kaplemi sv. Josefa a sv. Anny.
  V letech 1722–1726 byly mezi kaplemi postaveny Svaté schody a doplněny podzemní kryptou. Celý kostel pak Mořic Grimm v letech 1729–1733 přestavěl v barokním slohu prakticky do dnešní podoby. Nádhernou nástropní malbu hlavní kostelní lodi vytvořil poté Jan Jiří Etgens.
  Z první poloviny 13. století pochází také křídlo klášterní budovy, jež přiléhá k jižní zdi kněžiště kostela, kde byla v polovině 14. století vybudována křížová chodba.  stavby

  Loreta
  Minoritská
  obě stavby spolu souvisí


  významné osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  Jan Chromeček
  místo jeho působení v duchovní správě začátkem sedmdesátých let 20. století Tomáš Jordán z Klausenburku
  pohřben v kryptě kláštera Moritz Linhart
  místo konání zádušní mše za JUDr. Linharta Wenzel Linhart
  místo konání zádušní mše za Med. Dr. Linharta
  další významné osoby (4)...


  objekty

  Loučení Krista s Marií
  sochařská realizace: Jílová 17/01 Loučení Krista s Marií
  sochařská realizace: Minoritská 1/02
  objekt umístěn ve dvoře kláštera
  Loučení Krista s Marií
  sochařská realizace: Strž 0/01 Loučení Krista s Marií
  sochařská realizace: Vídeňská 42/01


  události

  15. 4. 2014
  Návštěva arcivévody Rudolfa Rakouského v Brně
  místo návštěvy


  Fl


Aktualizováno: 14. 10. 2014