Internetová encyklopedie dějin Brna

Minoritská, Loreta

Loreta


 • historický název

  Nazaretská, též Svatá Chýše se Svatými schody

 • ulice

  Minoritská

 • charakteristika

  Loreta, nazývaná též Nazaretská nebo Svatá Chýše, vznikla jako přístavba minoritského kostela sv. Janů.
  Postavil ji na hřbitově, který přiléhal k severní straně kostela, brněnský stavitel Mořic Grimm v letech 1716–1719 z popudu minority P. Barnabáše Freislera, který poznal při své cestě do Itálie pro sošku Panny Marie Loretánské poutní chrám v Loretu a Svaté schody v Římě. Mořic Grimm tuto kapli obestavěl ambitem, do něhož zahrnul i dvě původní hřitovní kaple, sv. Ivy a sv. Josefa.
  Stavbu finančně umožnil baron Wertemy, který jí odkázal celý svůj majetek. Je proto také pohřben v její kryptě pod Svatými schody, jež jsou dnes součástí Lorety. Loretu vysvětil v roce 1726 olomoucký biskup W. H. Schrattenbach. Hlavní vchod do Lorety je z Minoritské ulice portálem z roku 1724 s postavami andělů, supraportou se Svatou chýší a kartuší s reliéfem lodi na rozbouřeném moři. Loreta je propojena s interiérem kostela sv. Janů samostatným vchodem.


 • území

  Brno-město


 • zajímavosti

  Svaté schody, jež tvoří dnes součást Lorety s Nazaretskou chýší Panny Marie uprostřed, byly postaveny podle vzoru Svatých schodů v Římě, jež mají připomínat utrpení Ježíše Krista před Pilátem Pontským. V jednotlivých schodech jsou uloženy různé ostatky svatých a proto je dovoleno jít po nich jen po kolenou a jsou určeny k rozjímání nad Kristovým utrpením. Schodiště má celkem 28 schodů, z nichž tři ( z červeného mramoru) jsou posvěceny jako Svaté schody. Nahoře na vrcholu schodů je oltář, který vytvořil J. J. Schauberger se sochou Božského srdce Páně, dílo to brněnského sochaře Proseckého z roku 1934.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Janů a klášter minoritů
  Minoritská
  obě stavby spolu souvisí


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel, který tuto kapli obestavěl ambitem, do něhož zahrnul i dvě původní hřbitovní kaple, sv. Ivy a sv. Josefa


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 04. 06. 2014