Loreta


  historický název

  Nazaretská, též Svatá Chýše se Svatými schody


  ulice

  charakteristika

  Loreta, nazývaná též Nazaretská nebo Svatá Chýše, vznikla jako přístavba minoritského kostela sv. Janů.
  Postavil ji na hřbitově, který přiléhal k severní straně kostela, brněnský stavitel Mořic Grimm v letech 1716–1719 z popudu minority P. Barnabáše Freislera, který poznal při své cestě do Itálie pro sošku Panny Marie Loretánské poutní chrám v Loretu a Svaté schody v Římě. Mořic Grimm tuto kapli obestavěl ambitem, do něhož zahrnul i dvě původní hřitovní kaple, sv. Ivy a sv. Josefa.
  Stavbu finančně umožnil baron Wertemy, který jí odkázal celý svůj majetek. Je proto také pohřben v její kryptě pod Svatými schody, jež jsou dnes součástí Lorety. Loretu vysvětil v roce 1726 olomoucký biskup W. H. Schrattenbach. Hlavní vchod do Lorety je z Minoritské ulice portálem z roku 1724 s postavami andělů, supraportou se Svatou chýší a kartuší s reliéfem lodi na rozbouřeném moři. Loreta je propojena s interiérem kostela sv. Janů samostatným vchodem.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Svaté schody, jež tvoří dnes součást Lorety s Nazaretskou chýší Panny Marie uprostřed, byly postaveny podle vzoru Svatých schodů v Římě, jež mají připomínat utrpení Ježíše Krista před Pilátem Pontským. V jednotlivých schodech jsou uloženy různé ostatky svatých a proto je dovoleno jít po nich jen po kolenou a jsou určeny k rozjímání nad Kristovým utrpením. Schodiště má celkem 28 schodů, z nichž tři ( z červeného mramoru) jsou posvěceny jako Svaté schody. Nahoře na vrcholu schodů je oltář, který vytvořil J. J. Schauberger se sochou Božského srdce Páně, dílo to brněnského sochaře Proseckého z roku 1934.  stavby

  Kostel sv. Janů a klášter minoritů
  Minoritská
  obě stavby spolu souvisí


  městská část

  významné osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel, který tuto kapli obestavěl ambitem, do něhož zahrnul i dvě původní hřbitovní kaple, sv. Ivy a sv. Josefa


  Fl


Aktualizováno: 04. 06. 2014