Internetová encyklopedie dějin Brna

Rooseveltova 7/607, Kavárna Esplanade

Kavárna Esplanade


 • historický název

  kavárna Habsburg, kavárna Esplanade

 • ulice

  Rooseveltova 7/607

 • charakteristika

  nájemní dům a kavárna, označována jako projev emocionálního funkcionalismu v ČSR


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1944

 • území

  Brno-město


 • zajímavosti

  kavárna Esplanade byla populární především mezi brněnskými Židy, kteří se sem uchylovali i počátkem 2. světové války


 • poznámka

  K prvnímu napadení židovských hostů kavárny uniformovanými členy českého Národního tábora fašistického došlo v květnu 1939. Později pak 15. 8. 1939 došlo k hromadnému obklíčení kavárny a dalšímu krutému napadení jejích hostů českými fašisty a uniformovanými členy wehrmachtu, SA a SS. Při něm došlo i ke krvavým násilnostem na židovských hostech a dokonce k úmrtí jednoho z nich (Pavla Drexlera)- Očitý svědek těchto krutostí, novinář Bedřich Golombek, celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise".
  Provoz kavárny Esplanade byl pak definitivně ukončen při náletech roku 1944 a následnou asanací o několik let poté.


 • vznik

  1925-1927


 • stavební vývoj

  Kavárna prošla mezi léty 1925–1927 částečnou přestavbou nájemního domu, spojené také s kavárnou. Kavárna měla svou pohostinskou tradici již dříve,
  než se jejího provozu ujal kavárník a restauratér Alois Strompf.
  Podnik vznikl přestavbou starší kavárny Habsburg a stal se vyhledávaným místem setkávání městské intelektuální elity.

  Kavárna byla specifická svým oválným patrovým sálem, jehož půdorys a souhra barev se světlem byly v architektuře meziválečných let ojedinělým jevem.

  Patrový sál byl iluzivně podpořený třemi velkými zrcadlovými stěnami, obložením bílých zdí a meziokenních pilířů lakovaným dřevem kultivovanost
  prostředí umocňovaly. K tomu přispívaly také boxy s tmavým táflováním a lavice s koženým čalouněním doplněné jako ostatní kavárny se stolky s kruhovou anebo obdélníkovou deskou a 
  dřevěnými židlemi.
  Kavárna byla rozložena do dvou křídel, přiléhajících k sobě v tupém úhlu, na uliční fasádě provázených okosením nároží. Zaujímala část suterénu s provozním zázemím, přízemí, kde byl také nenápadný vchod z Rooseveltovy ulice, a konečně první patro.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Pavel Drexler
  místo, kde došlo k útoku na dr. Drexlera Bedřich Golombek
  novinář a očitý svědek krvavých násilností na židovských hostech v době okupace - celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise" Alois Strompf
  majitel kavárny Irma Strompf
  manželka spolumajitele kavárny Siegfried Strompf
  spolumajitel kavárny
  další významné osoby (3)...


 • autor


Aktualizováno: 29. 12. 2019