Kavárna Esplanade


  historický název

  kavárna Habsburg, kavárna Esplanade


  ulice

  Rooseveltova 7/607


  charakteristika

  nájemní dům a kavárna, označována jako projev emocionálního funkcionalismu v ČSR


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1944


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  kavárna Esplanade (dříve Habsburg) v přízemí nájemního domu vznikala v lete 1925-1927 přestavbou oné starší kavárny Habsburg. Jejím majitelem byl Alois Strumpf (1871-1942). Byla prostorná a měla vchod z ulice Rooseveltovy 7, okna vedla do Jezuitské ulice. Byla populární především mezi brněnskými Židy, kteří se sem uchylovali i počátkem 2. světové války. Provoz kavárny byl ukončen v roce 1944 po leteckých náletech a později byla budova zbořena spolu s několika sousedními domy.


  poznámka

  K prvnímu napadení židovských hostů kavárny uniformovanými členy českého Národního tábora fašistického došlo v květnu 1939. Později pak 15. 8. 1939 došlo k hromadnému obklíčení kavárny a dalšímu krutému napadení jejích hostů českými fašisty a uniformovanými členy wehrmachtu, SA a SS. Při něm došlo i ke krvavým násilnostem na židovských hostech a dokonce k úmrtí jednoho z nich (Pavla Drexlera)- Očitý svědek těchto krutostí, novinář Bedřich Golombek, celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise".
  Provoz kavárny Esplanade byl pak definitivně ukončen při náletech roku 1944 a následnou asanací o několik let poté.


  vznik

  1925-1927


  stavební vývoj

  Kavárna prošla mezi léty 1925–1927 částečnou přestavbou nájemního domu, spojené také s kavárnou. Kavárna měla svou pohostinskou tradici již dříve,
  než se jejího provozu ujal kavárník a restauratér Alois Strompf.
  Podnik vznikl přestavbou starší kavárny Habsburg a stal se vyhledávaným místem setkávání městské intelektuální elity.

  Kavárna byla specifická svým oválným patrovým sálem, jehož půdorys a souhra barev se světlem byly v architektuře meziválečných let ojedinělým jevem.

  Patrový sál byl iluzivně podpořený třemi velkými zrcadlovými stěnami, obložením bílých zdí a meziokenních pilířů lakovaným dřevem kultivovanost
  prostředí umocňovaly. K tomu přispívaly také boxy s tmavým táflováním a lavice s koženým čalouněním doplněné jako ostatní kavárny se stolky s kruhovou anebo obdélníkovou deskou a
  dřevěnými židlemi.
  Kavárna byla rozložena do dvou křídel, přiléhajících k sobě v tupém úhlu, na uliční fasádě provázených okosením nároží. Zaujímala část suterénu s provozním zázemím, přízemí, kde byl také nenápadný vchod z Rooseveltovy ulice, a konečně první patro.  městská část

  významné osoby

  Paul Drexler
  místo, kde došlo k útoku na dr. Drexlera, přímo zde i zemřel Bedřich Golombek
  novinář a očitý svědek krvavých násilností na židovských hostech v době okupace - celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise" Alois Strompf
  majitel kavárny Irma Strompf
  manželka spolumajitele kavárny Siegfried Strompf
  spolumajitel kavárny
  další významné osoby (3)...


  události

  10. 6. 2022
  Otevření Café Ernst
  tato již neexistující kavárna byla inspirací pro vtvoření interiéru „Café Ernst“Aktualizováno: 19. 03. 2021