Kavárna Esplanade


  historický název

  kavárna Habsburg, kavárna Esplanade


  ulice

  Rooseveltova 7/607


  charakteristika

  nájemní dům a kavárna, označována jako projev emocionálního funkcionalismu v ČSR


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1944


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  kavárna Esplanade (dříve Habsburg) v přízemí nájemního domu vznikala v lete 1925-1927 přestavbou oné starší kavárny Habsburg. Jejím majitelem byl Alois Strumpf (1871-1942). Byla prostorná a měla vchod z ulice Rooseveltovy 7, okna vedla do Jezuitské ulice. Byla populární především mezi brněnskými Židy, kteří se sem uchylovali i počátkem 2. světové války. Provoz kavárny byl ukončen v roce 1944 po leteckých náletech a později byla budova zbořena spolu s několika sousedními domy.


  poznámka

  K prvnímu napadení židovských hostů kavárny uniformovanými členy českého Národního tábora fašistického došlo v květnu 1939. Později pak 15. 8. 1939 došlo k hromadnému obklíčení kavárny a dalšímu krutému napadení jejích hostů českými fašisty a uniformovanými členy wehrmachtu, SA a SS. Při něm došlo i ke krvavým násilnostem na židovských hostech a dokonce k úmrtí jednoho z nich (Pavla Drexlera)- Očitý svědek těchto krutostí, novinář Bedřich Golombek, celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise".
  Provoz kavárny Esplanade byl pak definitivně ukončen při náletech roku 1944 a následnou asanací o několik let poté.


  vznik

  1925-1927


  stavební vývoj

  Kavárna prošla mezi léty 1925–1927 částečnou přestavbou nájemního domu, spojené také s kavárnou. Kavárna měla svou pohostinskou tradici již dříve,
  než se jejího provozu ujal kavárník a restauratér Alois Strompf.
  Podnik vznikl přestavbou starší kavárny Habsburg a stal se vyhledávaným místem setkávání městské intelektuální elity.

  Kavárna byla specifická svým oválným patrovým sálem, jehož půdorys a souhra barev se světlem byly v architektuře meziválečných let ojedinělým jevem.

  Patrový sál byl iluzivně podpořený třemi velkými zrcadlovými stěnami, obložením bílých zdí a meziokenních pilířů lakovaným dřevem kultivovanost
  prostředí umocňovaly. K tomu přispívaly také boxy s tmavým táflováním a lavice s koženým čalouněním doplněné jako ostatní kavárny se stolky s kruhovou anebo obdélníkovou deskou a
  dřevěnými židlemi.
  Kavárna byla rozložena do dvou křídel, přiléhajících k sobě v tupém úhlu, na uliční fasádě provázených okosením nároží. Zaujímala část suterénu s provozním zázemím, přízemí, kde byl také nenápadný vchod z Rooseveltovy ulice, a konečně první patro.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Paul Drexler
  místo, kde došlo k útoku na dr. Drexlera, přímo zde i zemřel Bedřich Golombek
  novinář a očitý svědek krvavých násilností na židovských hostech v době okupace - celou situaci popsal ve své knize "Co nebude v dějepise" Alois Strompf
  majitel kavárny Irma Strompf
  manželka spolumajitele kavárny Siegfried Strompf
  spolumajitel kavárny
  další významné osoby (3)...Aktualizováno: 19. 03. 2021